Odpredaj majetku Slovenskej pošty  

Slovenská pošta, a.s., ponúka na odpredaj hnuteľný a nehnuteľný majetok.    

Hnuteľné veci

Nehnuteľnosti

Ostatné

Vnútorný predpis k odpredaju majetku Slovenskej pošta, a.s.

 


 

 

 

Mobilná verzia