Slovenská pošta s pozitívnym hospodárskym výsledkom

Slovenská pošta za rok 2017 opäť predpokladá pozitívny hospodársky výsledok, keď po predbežnej účtovnej závierke dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1,7 milióna eur. Spoločnosť dosiahla pozitívne hospodárenie v poradí piaty rok po sebe, a to aj napriek rýchlemu rozvoju elektronizácie a postupnému poklesu záujmu o listovú komunikáciu.

Viac informácií nájdete tu.