Slovenská pošta si dnes spolu s ďalšími členmi Svetovej poštovej únie pripomína Svetový deň pošty. Ten zdôrazňuje základné hodnoty poštovníctva, úlohu pošty v každodennom živote a prínos k ekonomickému rozvoju krajiny.

Svetový deň pošty bol vyhlásený v Tokiu v roku 1969 na pripomienku založenia Svetovej poštovej únie v roku 1874. Druhá najstaršia medzinárodná organizácia na svete, ktorá v súčasnosti združuje 192 členských krajín, zjednocuje podmienky poštovej prepravy a má ambíciu zabezpečovať rozvoj pôšt po celom svete. Slovensko sa jej členom stalo 18. marca 1993. Slovenská pošta ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa pošty pravidelne oceňuje svojich najlepších zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu.