Bratislava 9. októbra 2019

192 pôšt na celom svete dnes oslavuje 145. narodeniny Svetovej poštovej únie. Slovenská pošta je súčasťou najväčšej medzinárodnej organizácie koordinujúcej pošty a svetový poštový systém od 18. marca 1993. Aj vďaka tomu úspešne doručuje medzinárodné zásielky denne do všetkých kútov sveta.

Svetový deň pošty bol vyhlásený v Tokiu v roku 1969 na pripomienku založenia Svetovej poštovej únie v roku 1874. Svetová poštová únia je medzinárodne rešpektovanou odbornou organizáciou, ktorá uviedla do života jednotné podmienky distribúcie zásielok platné pre pošty a ich zákazníkov na celom svete. Svetová poštová únia svojou činnosťou dbá najmä o rozvoj a medzinárodnú spoluprácu pôšt a poštových služieb.

Viac informácií nájdete tu.