Slovenská pošta, a.s., od decembra 2018 nebude automaticky zasielať informatívne doklady SIPO. Obmedzenie tlače informatívnych SIPO dokladov je jednou z aktivít zameranou na ochranu životného prostredia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov našej činnosti na životné prostredie.

Informácia o jednotlivých platbách a sume, ktorá bude inkasovaná z účtu platiteľa SIPO, je dostupná v aplikácii eSIPO pre občanov.

Viac informácií tu