SIPO

SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu tak môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov.

ZMENA – Už aj SIPO bude EKO

Slovenská pošta, a.s., od decembra 2018 nebude automaticky zasielať platiteľom, ktorí využívajú bezhotovostný spôsob úhrady informatívne doklady SIPO (modré doklady) s informáciou o sume, ktorá bude inkasovaná z  účtu platiteľa na základe Mandátu na inkaso v SEPA, v papierovej forme.

Obmedzenie tlače informatívnych SIPO dokladov je jednou z aktivít zameranou na ochranu životného prostredia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov našej činnosti na životné prostredie.

Informácie o jednotlivých platbách a sume, ktorá bude inkasovaná z účtu platiteľa nájdete po zaregistrovaní a prihlásení v aplikácii eSIPO občan

V prípade, ak ste v minulosti vo svojich kontaktných údajoch pre službu SIPO uviedli emailovú adresu, bude Vám informácia o sume inkasovanej z Vášho účtu zaslaná aj elektronicky na uvedenú emailovú adresu.

V prípade ak požadujete zasielanie informatívneho dokladu SIPO  aj naďalej, môžete si zvoliť:

 • ekologický spôsob zasielania emailom – na tlačive Zmeny SIPO zaškrtnite spôsob zasielania informatívnych dokladov emailom a vyplňte svoju emailovú adresu,
 • zasielanie informatívneho dokladu v papierovej forme - na tlačive Zmeny SIPO zaškrtnite spôsob zasielania informatívneho dokladu v papierovej forme.

Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate chrániť životné prostredie.

Elektronická verzia služby je dostupná na eSIPO pre občanov a eSIPO pre firmy.

SIPO pre firmy späť

SIPO môžete využiť na:
 • príjem zálohových alebo pravidelných platieb,
 • príjem nedoplatkov z vyúčtovania,
 • výplatu preplatkov z vyúčtovania.
Ponúkame vám:
 • viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb,
 • možnosť voľby periodicity odvádzania vyinkasovaných peňazí,
 • rôzne formy komunikácie  – pomocou kompatibilných médií, elektronicky a písomnou formou,
 • tlač a doručenie dokladov SIPO,
 • možnosť upomínania na platby,
 • možnosť prenájmu reklamného priestoru na SIPO dokladoch.

SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach.  

Ceny SIPO pre firmy
  Predajná cena v EUR
Za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie 0,385 €
Za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky 0,352 €
Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby 1,00 €
Za každú predpísanú položku na upomínanie 0,166 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

eSIPO pre firmy späť

eSIPO pre firmy je elektronicka verzia služby SIPO, ktorá vám umožní jednoduchý prístup k elektronickému zasielaniu podkladov na SIPO a mnoho ďalších výhod:

 • správa kmeňa vašich platiteľov,
 • jednoduchá prípravu podkladov na realizáciu SIPO,
 • dokonalý prehľad o zinkasovaných platbách,
 • úspora nákladov a času,
 • pohodlné odosielanie údajov priamo z vašej firmy,
 • priebežné zadávanie zmien predpisov,
 • predĺžené obdobie na predkladanie zmien

Aplikáciu eSIPO nájdete na našej stránke v časti eSlužby.

SIPO pre občanov späť

SIPO môžete využiť na:
 • úhradu zálohových alebo pravidelných platieb,
 • úhradu nedoplatkov z vyúčtovania,
 • získanie preplatkov z vyúčtovania.
Ponúkame vám pohodlné platenie podľa vášho výberu:
 • pri priehradke na pošte - „zelené“ SIPO, zaplatíte len 0,17 €,
 • v pohodlí domova (u doručovateľa) - „fialové“ SIPO, zaplatíte len 0,50 €,
 • bezhotovostne z vášho účtu - „modré“ SIPO, zaplatíte len za jeden bankový prevod vašej banke.
Výhody SIPO:
 • Doklad SIPO vám doručíme na začiatku mesiaca priamo do vašej schránky (zelené a modré SIPO) alebo pri platení priamo do vašich rúk (fialové SIPO).
 • SIPO je splatné počas celého mesiaca.
Ako postupovať:
 1. Obráťte sa na vašich dodávateľov služieb – plynu, elektriny, vody, predplatného atď. a požiadajte ich o možnosť úhrady SIPOm.
 2. Ak ste sa rozhodli uhrádzať poplatky za rozhlas a televíziu cez SIPO obráťte sa na ktorúkoľvek poštu.
 3. Ak vaši partneri neumožňujú platby SIPOm, navrhnite im to.
 4. Všetky ostatné náležitosti vybaví za vás dodávateľ služby v spolupráci so Slovenskou poštou, vy si už len počkajte na príchod „zeleného“ SIPO.
 5. Ak vám viac vyhovuje bezhotovostná forma úhrady SIPO, vyplňte a na pošte odovzdajte tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. V spodnej časti tlačiva „Produkt Slovenskej pošty, pre ktorý sa udeľuje mandát na inkaso“ uveďte vaše číslo SIPO, ktoré nájdete na vašom doklade. Na základe tohto tlačiva vám Slovenská pošta priradí jedinečné číslo, referenciu mandátu, ktoré vám oznámi na „modrom“ SIPO lístku. Informujte sa vo svojej banke, či je potrebné, aby ste toto jedinečné číslo nahlásili aj tam. Všetky ostatné záležitosti vybaví za vás Slovenská pošta v spolupráci s vašou bankou.

Často kladené otázky (FAQ)
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu. Bližšie informácie vám poskytne aj Zákaznícky servis SP.

Tlačivá, ktoré môžte využiť k službe SIPO nájdete v sekcii Tlačivá.

eSIPO pre občanov späť

eSIPO pre občanov je elektronická verzia služby SIPO určená pre platiteľov SIPO. Aplikácia vám umožní realizáciu platieb prostredníctvom platobného portálu vybraných bánk a získanie ich podrobného prehľadu za jednotlivé obdobia.
Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného formulára v aplikácii, ktorú nájdete na našej stránke v časti eSlužby.

Koncesionárske poplatky

Výber úhrad koncesionárskych poplatkov sa realizuje na základe Zákona č. 340/2012 Z.z. a vyberateľom úhrad je spoločnosť RTVS Slovensko. Úhrady je možné realizovať  prostredníctvom SIPO alebo priamym prevodom na účet RTVS.

Akékoľvek zmeny v evidencii platieb, hlavne zmeny trvalého pobytu, zmeny periodicity úhrady a formy úhrady vykoná platca na každej pobočke pošty prostredníctvom tlačiva Evidencia platiteľa úhrady.

V prípade otázok a nejasností ohľadom platieb nájdete odpovede tu.

Na Vaše otázky podrobnejšie zodpovie aj Zákaznícke centrum SP na čísle 0850 122 413.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia