SIPO

SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu tak môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov.

ZMENA – Už aj SIPO bude EKO

Slovenská pošta, a.s., od decembra 2018 nebude automaticky zasielať platiteľom, ktorí využívajú bezhotovostný spôsob úhrady informatívne doklady SIPO (modré doklady) s informáciou o sume, ktorá bude inkasovaná z  účtu platiteľa na základe Mandátu na inkaso v SEPA, v papierovej forme.

Obmedzenie tlače informatívnych SIPO dokladov je jednou z aktivít zameranou na ochranu životného prostredia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov našej činnosti na životné prostredie.

Informácie o jednotlivých platbách a sume, ktorá bude inkasovaná z účtu platiteľa nájdete po zaregistrovaní a prihlásení v aplikácii eSIPO občan

V prípade, ak ste v minulosti vo svojich kontaktných údajoch pre službu SIPO uviedli emailovú adresu, bude Vám informácia o sume inkasovanej z Vášho účtu zaslaná aj elektronicky na uvedenú emailovú adresu.

V prípade ak požadujete zasielanie informatívneho dokladu SIPO  aj naďalej, môžete si zvoliť:

 • ekologický spôsob zasielania emailom – na tlačive Zmeny SIPO zaškrtnite spôsob zasielania informatívnych dokladov emailom a vyplňte svoju emailovú adresu,
 • zasielanie informatívneho dokladu v papierovej forme - na tlačive Zmeny SIPO zaškrtnite spôsob zasielania informatívneho dokladu v papierovej forme.

Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate chrániť životné prostredie.

Elektronická verzia služby je dostupná na eSIPO pre občanov a eSIPO pre firmy.

SIPO pre firmy späť

SIPO môžete využiť na:
 • príjem zálohových alebo pravidelných platieb,
 • príjem nedoplatkov z vyúčtovania,
 • výplatu preplatkov z vyúčtovania.
Ponúkame vám:
 • viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb,
 • možnosť voľby periodicity odvádzania vyinkasovaných peňazí,
 • rôzne formy komunikácie  – pomocou kompatibilných médií, elektronicky a písomnou formou,
 • tlač a doručenie dokladov SIPO,
 • možnosť upomínania na platby,
 • možnosť prenájmu reklamného priestoru na SIPO dokladoch.

SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach.  

Ceny SIPO pre firmy
  Predajná cena v EUR
Za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie 0,385 €
Za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky 0,352 €
Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby 1,00 €
Za každú predpísanú položku na upomínanie 0,166 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

eSIPO pre firmy späť

eSIPO pre firmy je elektronicka verzia služby SIPO, ktorá vám umožní jednoduchý prístup k elektronickému zasielaniu podkladov na SIPO a mnoho ďalších výhod:

 • správa kmeňa vašich platiteľov,
 • jednoduchá prípravu podkladov na realizáciu SIPO,
 • dokonalý prehľad o zinkasovaných platbách,
 • úspora nákladov a času,
 • pohodlné odosielanie údajov priamo z vašej firmy,
 • priebežné zadávanie zmien predpisov,
 • predĺžené obdobie na predkladanie zmien

Aplikáciu eSIPO nájdete na našej stránke v časti eSlužby.

SIPO pre občanov späť

SIPO môžete využiť na:
 • úhradu zálohových alebo pravidelných platieb,
 • úhradu nedoplatkov z vyúčtovania,
 • získanie preplatkov z vyúčtovania.
Ponúkame vám pohodlné platenie podľa vášho výberu:
 • pri priehradke na pošte - „zelené“ SIPO, zaplatíte 0,90 €,
 • v pohodlí domova (u doručovateľa) - „fialové“ SIPO, zaplatíte 0,90 €,
 • bezhotovostne z vášho účtu - „modré“ SIPO, zaplatíte len za jeden bankový prevod vašej banke.
Výhody SIPO:
 • Doklad SIPO vám doručíme na začiatku mesiaca priamo do vašej schránky (zelené a modré SIPO) alebo pri platení priamo do vašich rúk (fialové SIPO).
 • SIPO je splatné počas celého mesiaca.
Ako postupovať:
 1. Obráťte sa na vašich dodávateľov služieb – plynu, elektriny, vody, predplatného atď. a požiadajte ich o možnosť úhrady SIPOm.
 2. Ak ste sa rozhodli uhrádzať poplatky za rozhlas a televíziu cez SIPO obráťte sa na ktorúkoľvek poštu.
 3. Ak vaši partneri neumožňujú platby SIPOm, navrhnite im to.
 4. Všetky ostatné náležitosti vybaví za vás dodávateľ služby v spolupráci so Slovenskou poštou, vy si už len počkajte na príchod „zeleného“ SIPO.
 5. Ak vám viac vyhovuje bezhotovostná forma úhrady SIPO, vyplňte a na pošte odovzdajte tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. Na základe tohto tlačiva vám Slovenská pošta pridelí referenciu mandátu a zriadi bezhotovostný spôsob úhrady. Informujte sa vo svojej banke, či je potrebné, aby ste referenciu mandátu nahlásili aj tam. Všetky ostatné záležitosti vybaví za vás Slovenská pošta v spolupráci s vašou bankou.
 6. V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorázovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:
  • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173
  • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
  • konštantný symbol: 0558
  • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

Často kladené otázky (FAQ)
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu. Bližšie informácie vám poskytne aj Zákaznícky servis SP.

Tlačivá, ktoré môžte využiť k službe SIPO nájdete v sekcii Tlačivá.

eSIPO pre občanov späť

eSIPO pre občanov je elektronická verzia služby SIPO určená pre platiteľov SIPO. Aplikácia vám umožní realizáciu platieb prostredníctvom platobného portálu vybraných bánk a získanie ich podrobného prehľadu za jednotlivé obdobia.
Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného formulára v aplikácii, ktorú nájdete na našej stránke v časti eSlužby.

Koncesionárske poplatky

Výber úhrad koncesionárskych poplatkov sa realizuje na základe Zákona č. 340/2012 Z.z. a vyberateľom úhrad je spoločnosť RTVS Slovensko. Úhrady je možné realizovať  prostredníctvom SIPO alebo priamym prevodom na účet RTVS.

Akékoľvek zmeny v evidencii platieb, hlavne zmeny trvalého pobytu, zmeny periodicity úhrady a formy úhrady vykoná platca na každej pobočke pošty prostredníctvom tlačiva Evidencia platiteľa úhrady.

V prípade otázok a nejasností ohľadom platieb nájdete odpovede tu.

Na Vaše otázky podrobnejšie zodpovie aj Zákaznícke centrum SP na čísle 0850 122 413.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia