SIPO

SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jednoduchá a praktická služba, ktorá rieši domáce platby. Prostredníctvom jediného dokladu tak môže platiteľ zaplatiť poplatky za vodu, plyn, elektrickú energiu, nájomné, káblové televízie či dokonca splátky úverov.

Charakteristika

Termín splatnosti
 • SIPO je splatné od prvého do posledného dňa v mesiaci
Spôsob úhrady
 • V hotovosti         - u doručovateľa alebo na pošte

  • Bezhotovostne    - platobnou kartou na priehradke pošty                             - inkasom z účtu na základe                                Mandátu na inkaso v SEPA                                            - jednorazovým príkazom prostredníctvom                               aplikácie eSIPO

Druhy dokladov
 • Fialové SIPO – na úhradu u doručovateľa
 • Zelené SIPO – na úhradu pri priehradke pošty
 • Červené SIPO – upomienkový doklad na úhradu pri priehradke pošty
 • Modré SIPO – informácia o tom, aké poplatky budú inkasované z účtu platiteľa

SIPO pre firmy späť

SIPO môžete využiť na:
 • príjem zálohových alebo pravidelných platieb,
 • príjem nedoplatkov z vyúčtovania,
 • výplatu preplatkov z vyúčtovania.
Ponúkame vám:
 • viac ako 95 % úspešnosť vyinkasovania platieb,
 • možnosť voľby periodicity odvádzania vyinkasovaných peňazí,
 • bezpečná komunikácia  – prostredníctvom komunikačného servera SP,
 • tlač a doručenie dokladov SIPO,
 • možnosť upomínania na platby,
 • možnosť prenájmu reklamného priestoru na SIPO dokladoch.

SIPO sa poskytuje na základe objednávky alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou poštou a objednávateľom a po splnení podmienok stanovených v obchodných podmienkach.

Ceny SIPO pre firmy
  Predajná cena v EUR
Za každú predpísanú položku predloženú na ručné spracovanie 0,385 €
Za každú predpísanú položku predloženú v dohodnutej štruktúre elektronicky 0,352 €
Paušálny mesačný poplatok za SIPO v prospech jednej služby 1,00 €
Za každú predpísanú položku na upomínanie 0,166 €

Pozn.: Uvedené ceny sú oslobodené od DPH.

eSIPO pre firmy späť

eSIPO pre firmy je elektronicka verzia služby SIPO, ktorá vám umožní jednoduchý prístup k elektronickému zasielaniu podkladov na SIPO a mnoho ďalších výhod:

 • správa kmeňa vašich platiteľov,
 • jednoduchá prípravu podkladov na realizáciu SIPO,
 • dokonalý prehľad o zinkasovaných platbách,
 • úspora nákladov a času,
 • pohodlné odosielanie údajov priamo z vašej firmy,
 • priebežné zadávanie zmien predpisov,
 • predĺžené obdobie na predkladanie zmien

Aplikáciu eSIPO nájdete TU.

SIPO pre občanov späť

SIPO môžete využiť na:
 • úhradu zálohových alebo pravidelných platieb,
 • úhradu nedoplatkov z vyúčtovania,
 • získanie preplatkov z vyúčtovania.
Ako sa stať platiteľom SIPO:
 1. Obráťte sa na vašich dodávateľov služieb – plynu, elektriny, vody, predplatného atď. a požiadajte ich o možnosť úhrady SIPOm.
 2. Ak ste sa rozhodli uhrádzať poplatky za rozhlas a televíziu cez SIPO obráťte sa na ktorúkoľvek poštu.
 3. Všetky ostatné náležitosti vybaví za vás dodávateľ služby v spolupráci so Slovenskou poštou, vy si už len počkajte na príchod „zeleného“ SIPO dokladu.

Bezhotovostná úhrada
Ak vám viac vyhovuje bezhotovostná forma úhrady SIPO, vyplňte a na pošte odovzdajte tlačivo Mandát na inkaso v SEPA. Na tlačive je uvedená referencia mandátu - číslo ktoré oznámite svojej banke. Všetky ostatné záležitosti vybaví za vás Slovenská pošta v spolupráci s vašou bankou.

Za realizáciu SIPO bezhotovostným spôsobom, napr. prostredníctvom zákazníckej aplikácie eSIPO či inkasom z účtu sa účtuje poplatok podľa Tarify. Tento poplatok je ekvivalentom k sadzbám realizácie SIPO u doručovateľa a pri priehradke pošty. Prosíme Vás, aby ste sumu poplatku zohľadnili pri nastavení limitu sumy, ktorú je možné inkasovať z Vášho účtu.

Informáciu o platbách SIPO, ktoré budú inkasované z vášho účtu, získate v aplikácii eSIPO občan, dostanete mailom, alebo vám na základe žiadosti pošleme informatívny doklad „modré“ SIPO.

V prípade, ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty, použite nasledovné platobné symboly:
 • číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK95 0200 0020 1400 0010 4512
 • variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO
 • konštantný symbol: 0558
 • špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO). 

Sumu úhrady je potrebné navýšiť o poplatok za realizáciu SIPO bezhotovostne a úhradu  zrealizovať tak, aby bola platba pripísaná  na účet Slovenskej pošty najneskôr posledný pracovný deň v mesiaci. Informácie o dobe trvania medzibankového prevodu podá platiteľovi banka.

Od 1.4.2024 sa menia poplatky za realizáciu SIPO.

Ceny SIPO pre občanov

  Predajná cena v EUR
Realizácia SIPO u doručovateľa 1,50 €
Realizácia SIPO pri priehradke pošty 1,50 €
Realizácia náhradného dokladu SIPO 1,50 €
Realizácia upomienkového dokladu SIPO 1,50 €
Realizácia SIPO bezhotovostne (na základe Mandátu na inkaso, prostredníctvom eSIPO a BalíkoBOXu)

0,50 €

Často kladené otázky (FAQ)
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu. Bližšie informácie vám poskytne aj Zákaznícky servis SP.

Tlačivá, ktoré môžte využiť k službe SIPO nájdete v sekcii Tlačivá.

eSIPO pre občanov späť

eSIPO pre občanov je elektronická verzia služby SIPO určená pre platiteľov SIPO. Aplikácia vám umožní realizáciu platieb prostredníctvom platobného portálu vybraných bánk alebo prostredníctvom platobnej karty a získanie ich podrobného prehľadu za jednotlivé obdobia.
Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného formulára v aplikácii, ktorú nájdete TU.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia