V roku 2023 Slovenská pošta s medziročným poklesom sťažností aj reklamácií

V roku 2023 Slovenská pošta prijala spolu 3 585 sťažností či iných podaní, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 9 % (v roku 2022 bolo prijatých 3 933 sťažností). Bol to najnižší počet prijatých sťažností za ostatných 5 rokov vrátane pandemických rokov, keď bola prevádzka a aj služby poskytované klientom do vysokej miery ovplyvnené bezprecedentnými opatreniami a núdzovými postupmi či obmedzeniami s dopadom na zákazníkov aj na pracovníkov pošty.

Viac informácií nájdete tu.