Na vybraných IOM poštách si vybavíte aj osvedčenie Vašich listinných dokumentov, čím získate úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Navyše v rámci tejto služby Vám vieme v cene služby vyhotoviť aj elektronickú podobu osvedčovaného dokumentu použiteľnú na právne účely pri elektronickej komunikácii. Od apríla si listinný dokument na pošte overíte už od 1,50 eura.

Viac informácií nájdete tu.