Služby štátu na pošte IOMO

  •  

Služby štátu poskytujeme na cca 600 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Na špecializovaných pracoviskách pôšt (Integrovaných obslužných miestach IOMO), tak vybavíte aj úradné záležitosti ako napr: Výpis z obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis / Odpis registra trestov, Kópia z katastrálnej mapy, ktoré sú verejnými listinami použiteľnými na všetky právne úkony.

Výpis z obchodného registra SR

Výpis z Obchodného registra SR vybavíte u nás na pošte za 4,50 eur.

Výpis z listu vlastníctva (LV)

Výpis z listu vlastníctva za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 7,90 eur.

Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby) Odpis registra trestov (pre fyzické osoby)

Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby a Odpisu registra trestov pre fyzické osoby vám na vybraných poštách vydáme už za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte len za 1,90 eur.

Kópia z katastrálnej mapy

Kópiu z katastrálnej mapy za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 7,90 eur.

Osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou

Na vybraných IOM poštách (zoznam tu) už vybavíte aj osvedčenie Vašich listinných dokumentov, čím získate úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Navyše v rámci tejto služby Vám vieme v cene služby vyhotoviť aj elektronickú podobu osvedčovaného dokumentu použiteľnú na právne účely pri elektronickej komunikácii. V cene už od 1,50 eura.

Zaručená konverzia 

Na IOM poštách na počkanie skonvertujeme Váš

  • listinný dokument do elektronickej podoby (vybrané IOM pošty, zoznam tu
  • elektronický dokument do listinnej podoby (všetky IOM pošty) .

Novovzniknutý dokument je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako jeho úradne overená kópia.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby štátu sú uvedené v Sadzobníku úhrad, ktorý je dostupný aj na každom pracovisku IOMO.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia