Služby štátu na pošte IOMO

  •  

Služby štátu poskytujeme na cca 600 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Na špecializovaných pracoviskách pôšt (Integrovaných obslužných miestach IOMO), tak vybavíte aj úradné záležitosti ako napr: Výpis z obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis / Odpis registra trestov, ktoré sú verejnými listinami použiteľnými na všetky právne úkony.

Výpis z obchodného registra SR

Výpis z Obchodného registra SR vybavíte u nás na pošte za 4,50 eur.

Výpis z listu vlastníctva (LV)

Výpis z listu vlastníctva za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 7,90 eur.

Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby) Odpis registra trestov (pre fyzické osoby)

Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby a Odpisu registra trestov pre fyzické osoby vám na vybraných poštách vydáme už za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte len za 1,90 eur.

Zaručená konverzia elektronického dokumentu do listinnej podoby

Na všetkých IOMO pracoviskách  na počkanie skonvertujeme Váš elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom / pečaťou do listinnej podoby.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby štátu sú uvedené v Sadzobníku úhrad, ktorý je dostupný aj na každom pracovisku IOMO.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia