Zmena cenníka Expres zásielky vnútroštátny styk

Dňa 1.7.2022 nadobudne účinnosť zmena cenníka Expres zásielky vnútroštátny styk.

Viac informácii nájdete tu.