Kompletný cenník služieb (Tarifa SP)

Tarifa Slovenskej pošty je súhrnný dokument (pdf, xls), ktorý obsahuje Informácie o cenách poskytovaných služieb.

V častiach "Vnútroštátne sadzby" a "Medzinárodné sadzby" sú na stiahnutie sprístupnené sadzby platné k aktuálnemu dátumu resp. platné v najbližšom období. Súbor xls je rozdelený na niekoľko častí podľa zamerania, ktoré sú umiestnené na samostatných hárkoch/listoch, napr. Obsah, List, Balík, Poštové poukazy atď. Presuny po jednotlivých hárkoch/listoch sa realizujú cez šípky v ľavej dolnej časti zošita.

Kompletnú tarifu výkonov vám poskytnú k nahliadnutiu i na každej pošte.

Vnútroštátne sadzby

Cenník vnútroštátneho styku platný od 01.07.2024 XLSXPDF                     

Medzinárodné sadzby

Cenník medzinárodného styku platný od 01.07.2024 XLS | PDF
Zasielacie podmienky medzinárodného styku - platné od 24.4.2024 XLS PDF

UPOZORNENIE:
Pri otváraní súboru xls (kompletný cenník) na otázku, či aktualizovať automatické prepojenie, zvoľte možnosť "NIE", resp. "No".

 

Mobilná verzia