Odpredaj nehnuteľného majetku Slovenskej pošty

  Obec Druh nehnuteľnosti Predajná cena
Banov Bánov budova, pozemok 90 069,04 €
Banovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou budova, pozemok 23 287,72 €
Banska Bela Banská Belá budova, pozemok 77 366,42 €
Belusa Beluša pozemok 8 170,31 €
Cadca Čadca budova, pozemok 663 798,17 €
Cilizska Radvan Čiližská Radvaň budova, pozemok 43 841,10  €
Circ Čirč pozemok 1 230,44 €
Dolna Suca Dolná Súča budova, pozemok 61 144,09 €
Dolne Srnie Dolné Srnie pozemok 2 038,44  €
Domasa Domaša budova, pozemok 6 741,59 €
Gaboltov Gaboltov budova, pozemok 38 358,66 €
Habura Habura budova, pozemok 25 430,48 €
Hodejov Hodejov budova, pozemok 5 074,51 €
Hontianske Tesare Hontianske Tesáre budova, pozemok 36 978,21 €
Horny Vadicov Horný Vadičov pozemok 576,07 €
Chlaba Chľaba chata, pozemok 34 644,53 €
Ipelsky Sokolec Ipeľský Sokolec budova, pozemok 52 336,65 €
Klenovec Klenovec pozemok 601,38 €
Klizska Nema Klížská Nemá budova 4 354,21 €
Kunová Teplica budova, pozemok 3 921,50 €
Lesenice Lesenice budova, pozemok 43 319,53 €
Lucenec Lučenec budova, pozemok 7 201,86 €
Luba Ľubá budova, pozemok 32 953,17 €
Nova Bosaca Nová Bošáca budova, pozemok 55 818,60 €
Nove Zamky Nové Zámky budova, pozemok 220 177,36 €
Novy Tekov Nový Tekov sklad, pozemok 3 539,44 €
Oslany Oslany budova, pozemok 87 700,97 €
Palín pozemok 1 780,62 €
Plastovce Plášťovce budova, pozemok 52 682,76 €
Plavecky Mikulas Plavecký Mikuláš sklad, pozemok 3 635,99 €
Poltar Poltár budova, pozemok 46 140,49 €
Poprad Poprad - Veľká byt 32 600,00 €
Pozdisovce Pozdišovce budova, pozemok 21 550,00 €
Prasnik Prašník budova, pozemok 73 436,43 €
Radosovce Radošovce budova, pozemok 60 877,16  €
Radvaň Nad Laborcom budova, pozemok 3 258,38 €
Radzovce Radzovce budova, pozemok 73 559,26 €
Reca pozemok 12 452,14 €
Rimavská Sobota - Tomášová budova, pozemok 10 178,11 €
Sacurov Sačurov budova, pozemok 27 412,27 €
Soľ pozemok 926,04 €
Spisska Nova Ves Spišská Nová Ves budova, pozemok 292 014,54 € 
Soporna Šoporňa budova, pozemok 106 730,30 € 
Tešedíkovo Tešedíkovo pozemok 4 046,01 €
Tomasikovo Tomášikovo budova, pozemok 38 243,16 €
Travnik Trávnik budova 10 027,42 €
Trencianska Tepla Trenčianska Teplá budova, pozemok 88 399,09 €
Turcok Turčok budova, pozemok 1 610,00 €
Ubla Ubľa budova, pozemok 13 350,96 €
Valaska Bela Valaská Belá budova, pozemok 135 682,54 €
Velke Bielice Veľké Bielice budova, pozemok 37 835,55 €
Velke Chlievany Veľké Chlievany budova, pozemok 34 778,09 €
Vydran Vydraň budova, pozemok 23 779,95 €
Vyrava Výrava budova, pozemok 22 929,13 €