Verejné obstarávanie

Aktuálne informácie o verejnom obstarávaní na Slovenskej pošte, a.s., od 01.08.2021: https://posta.eranet.sk/#/tenders

Aktuálne informácie o verejnom obstarávaní na Slovenskej pošte, a.s. do 31.07.2021:
https://zakazkyisedo.posta.sk/

Nadlimitné zákazky - Elektronické úložisko zo dňa 27. 02. 2014


Podlimitné zákazky

 

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

Štatutárny orgán:
  Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva 
  Ing. Boris Katuščák, člen predstavenstva
  Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva
  Ing. Elena Hegerová, PhD., člen predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, člen predstavenstva
  Ing. Ľubomír Mindek, člen predstavenstva
 

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

 

Mobilná verzia