Verejné obstarávanie

Informácie o zákazkách vyhlásených Slovenskou poštou, a.s., od 01.08.2021 nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/tenders

Informácie o dynamických nákupných systémoch nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/publicQualifications

Nadlimitné zákazky - Elektronické úložisko zo dňa 27. 02. 2014


Podlimitné zákazky

 

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: 365.bank, a. s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

 Štatutárny orgán:
 Mgr. Vladislav Kupka, predseda predstavenstva 
 Ing. Melinda Burdanová, podpredsedníčka predstavenstva
 Ing. Juliana Marquez, členka predstavenstva
 Ing. Michaela Rajtarová, členka predstavenstva
 Ing. Filip Kamenský, člen predstavenstva
  

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

 

Mobilná verzia