Verejné obstarávanie

Informácie o zákazkách vyhlásených Slovenskou poštou, a.s., od 01.08.2021 nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/tenders

Informácie o dynamických nákupných systémoch nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/publicQualifications

Nadlimitné zákazky - Elektronické úložisko zo dňa 27. 02. 2014


Podlimitné zákazky

 

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: Poštová banka, a. s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

Štatutárny orgán:
  Ing. Tomáš Klein, predseda predstavenstva 
  Ing. Ľubomír Mindek, podpredseda predstavenstva
  Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva
  Ing. Elena Hegerová, PhD., členka predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, členka predstavenstva
  PhDr. Irena Kyrinovičová, členka predstavenstva
  JUDr. Milan Kračún, člen predstavenstva
 

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

 

Mobilná verzia