Súťaž o najkrajší list 2017

Téma aktuálneho 46. ročníka súťaže Svetovej poštovej únie (SPÚ) o najkrajší list roka je „Napíš list generálnemu tajomníkovi OSN“. Ktoré svetové problémy by ste mu pomohli riešiť najprv a ako? 

Podmienky súťaže

List musí obsahovať všetky formálne znaky:

 • oslovenie na začiatku,
 • podpis na konci,
 • miesto, z ktorého sa list odosiela,
 • dátum odoslania,
 • adresu odosielateľa i adresu adresáta.

Listy na uvedenú tému môžu byť písané rukou alebo na počítači v rozsahu 700 – 1000 slov.

 • Samotné znenie listu je potrebné doplniť o nasledujúce údaje:
 • meno a priezvisko autora/autorky,
 • vek autora/autorky,
 • adresu bydliska autora/autorky,
 • názov a adresu školy, ktorú autor/autorka navštevuje,
 • informáciu to tom, koľký raz v poradí sa autor/autorka súťaže zúčastňuje.

Listy môžu byť napísané aj priamo v anglickom jazyku. Listy posielajte na uvedené adresy do 31. marca 2017. Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie. O víťazoch národného kola súťaže rozhodne komisia, zložená zo zástupcov Slovenskej pošty, a. s., a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Najkrajší list zo Slovenska bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do Bernu na posúdenie medzinárodnou porotou.

Ceny pre víťazov národného kola

 • Na autora či autorku víťazného listu čaká pobyt v príjemnom horskom prostredí spolu s rodičmi (prípadne súrodencami).
 • Prvé tri miesta si odnesú aj čítačky od Martinus.sk
 • Ďalšie hodnotné ceny poskytnuté operátorom 4ka
 • a ceny venované hlavným organizátorom Slovenskou poštou, a. s.

Plagát k súťaži najkrajší list si môžete stiahnuť tu. 

 

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia