Vedecká konferencia

Múzeum v minulosti a v súčasnosti

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“, pripravuje na deň 26.09.2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému „Múzeum v minulosti a v súčasnosti“.

Poštové múzeum privíta aktívnu účasť širokej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti. Bližšie informácie o pripravovanej vedeckej konferencii nájdete tu.

Mobilná verzia