e.so - integrované obslužné miesto

  •  

Integrované obslužné miesto (IOM) je kontaktné pracovisko na vybavovanie úradných a iných záležitostí. Slovenská pošta označuje tieto pracoviská vlastným obchodným označením e.so (elektronické služby obyvateľstvu).

e.so šetrí váš čas a peniaze. Okrem tradičných služieb pošty na ňom vybavíte: 

  • výpis z obchodného registra na právne účely,
  • overenie originality elektronického čipu „malého techničáku“ (Osvedčenia o evidencii vozidla časť I.),
  • overenie originality elektronického čipu a odpis elektronických údajov zaznamenaných v „malom techničáku“.

Overenie originality elektronického čipu je možné vykonať zo slovenskych a rakúskych osvedčení o evidencii vozidla.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby integrovaných obslužných miest sú uvedené v Sadzobníku úhrad, ktorý je dostupný aj na každom pracovisku e.so.

Súvisiace dokumenty