Platobný systém E-KOLOK

  •  

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém E-KOLOK tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným  systémom v Európe.

                                                   

Možné spôsoby úhrady správneho / súdneho poplatku cez platobný systém E-KOLOK:

1.    prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov, tzv. kioskov, prevažne na       pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti a orgánoch finančnej správy. 

Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu.  eKolok je možné použiť na ktoromkoľvek úrade do 30 dní odo dňa zakúpenia.

                                                       

2.    prostredníctvom Potvrdení o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok), ktoré si     poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty. 

Poplatník po úhrade v hotovosti, platobnou  alebo poštovou kartou obdrží od priehradkového pracovníka Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na požadovanú hodnotu, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k Podaniu, ktoré je zasielané poštou na úrad.  
eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť na ktoromkoľvek úrade do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Pôvodné Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré bolo možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty do 31.3.2016, môže poplatník vrátiť na pobočke Slovenskej pošty do 2 rokov od zakúpenia.

                                                       


3.    prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, kde si môže poplatník zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby. Mobilná aplikácia eKolok je k dispozícii na GooglePlay zadarmo tu.

Poplatník po stiahnutí aplikácie na svoj mobilný telefón a registrácii, realizuje výber požadovanej služby a úhradu platobnou alebo poštovou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu. eKolok je možné použiť na ktoromkoľvek úrade do 30 dní odo dňa zakúpenia. 

                                                      

4.    prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý vystaví úradník v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu konkrétneho Potvrdenie o úhrade prostredníctvom horeuvedených spôsobov (poplatník nepozná výšku správneho/ súdneho poplatku).

Platobný predpis/ inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj
2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz. 

                                                       

Platobný predpis je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

•    cez samoobslužný kiosk 
Poplatník si zvolí na na displeji kiosku voľbu Úhrada platobného predpisu, načíta 2D kód a zaplatí príslušnú sumu v hotovosti alebo bezhotovostne. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). 

•    cez softvérovú pokladňu úradu 
Softvérová pokladňa je webová aplikácia fyzickej pokladne úradu  umožňujúca úhradu predpisu pomocou načítania 2D kódu predpisu. Úhrada v softvérovej pokladni je možná v hotovosti alebo bezhotovostne. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). 

•    cez mobilnú aplikáciu eKolok
Poplatník si po stiahnutí aplikácie na svoj mobilný telefón a registrácii zvolí na displeji voľbu Úhrada predpisu, načíta 2D kód a zaplatí príslušnú sumu  prostredníctvom platobnej alebo poštovej karty. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade).


•    na priehradke Slovenskej pošty poštovým poukazom
Poplatník realizuje úhradu v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou na priehradke Slovenskej pošty. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). Výnimkou sú prípady, kedy dôjde k nesprávne zadaným platobným údajom pri manuálnom spracovaní, v takomto prípade sa informácia o úhrade zobrazí do 2 dní od úhrady. 

•    bankovým prevodom
Poplatník realizuje úhradu priamym vkladom na účet alebo prevodom z účtu na účet uvedený na platobnom predpise. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému v lehote štandardného spracovania medzibankového prevodu (spravidla do 2 dní).

Veľkoodber eKolkov

Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku je možné objednať zaslaním požiadavky na objednávku emailom na postshop@slposta.sk alebo objednávkou v listinnej podobe na adresu:

Slovenská pošta, a. s.
odbor POSTshop
Uzbecká 4
P. O. BOX 240
820 14 Bratislava 214

Do objednávky je potrebné uviesť sumu a počet Potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku (napr. 100 ks á 16,50 €; 10 ks á 66,00 € a pod.) a adresu doručenia. Maximálny počet Potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku je 10 000 ks na jednu objednávku.

Manipulačný poplatok za veľkoodber eKolkov

Veľkoodber v ks (interval) Celková cena s DPH
Veľkoodber v kusoch (od 1 do 250)              3,75 €
Veľkoodber v kusoch (od 251 do 500)              4,17 €
Veľkoodber v kusoch (od 501 do 750)                  4,61 €
Veľkoodber v kusoch (od 751 do 1 000)              5,03 €
Veľkoodber v kusoch (od 1 001 do 1 500)              5,90 €  
Veľkoodber v kusoch (od 1 501 do 5 000)            11,96 €
Veľkoodber v kusoch (od 5001 do 10 000**)             20,63 €

 

Detailnejšie informácie o platobnom systéme E-KOLOK sú uvedené na stránke www.e-kolky.sk alebo kontaktujte infolinku na telefónnom čísle 18 666.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia