Informácie k otváracím hodinám pôšt

Zoznam pôšt s hodinami pre verejnosť, PSČ, adresou a telefónnym kontaktom na stiahnutie
(xls súbor)

Tento súbor je aktualizovaný pravidelne každý deň. Informácie o krátkodobých zmenách otváracích hodín pre verejnosť, ktoré sú v trvaní 1 - 2 dní, získate na bezplatnej infolinke zákazníckeho servisu 0800 122 413, e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk.
Odôvodnené jednodňové uzatvorenie pošty je zverejnené v predstihu pre zákazníkov len výveskou na pošte, s uvedením predpokladaného obdobia uzatvorenia pošty a najbližšej pošty, ktorá bude pre verejnosť dostupná. 

Obmedzenie prevádzky

Plánované obmedzenia prevádzky na vybraných poštách (xls súbor) - aktualizované 31.3.2015

Stanovištia motorizovaných doručovateľov

Stanovištia doručovateľov v obciach, kde sú poštové služby zabezpečené prostredníctvom motorizovaného doručovateľa (xls súbor)

Miesta bez doručovania a miesta s obmedzeným doručovaním

Miesta bez doručovania a miesta s obmedzeným doručovaním (xls súbor)