Bezpečnosť a zdravie zamestnancov ako aj zákazníkov sú našou základnou prioritou. Robíme všetko pre to, aby sme vytvorili bezpečné prostredie na pobočkách tak pre zamestnancov ako aj pre zákazníkov, a je potrebné, aby zamestnanci a zákazníci prijaté opatrenia pokojne a zodpovedne dodržiavali..

V Slovenskej pošte situáciu neustále sledujeme. Prijali sme preventívne ochranné opatrenia, pri ktorých sa riadime pokynmi kompetentných autorít, teda Krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, Ministerstva zdravotníctva SR ako aj akcionára Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preventívne ochranné opatrenia koordinujeme aj s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Viac informácií tu.