Slovenská pošta vydáva poštovú známku „EUROPA 2019: Vzácne vtáky - Krakľa belasá“

Bratislava 5. mája 2019
 

Emisia EUROPA je spoločný emisný rad Asociácie európskych poštových operátorov PostEurop, ktorá každoročne vyhlasuje tému emisie poštovej známky, ktorú každá z členských krajín stvárňuje vlastným spôsobom. Slovenská pošta sa aj tento rok zapojí do súťaže PostEurop o najkrajšiu známku emisie EUROPA. Verejnosť môže hlasovať o najkrajšiu známku EUROPE na internetovej stránke PostEurop.

Motívom poštovej známky je vzácny vták Krakľa belasá. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, First Day Cover obálky, First Day Cover pečiatky a líniovej rozkresby poštovej známky je akademický maliar Rudolf Cigánik.

Poštová známka v nominálnej hodnote 1,70 € má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie. Poštová známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou rozkresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Viac informácií nájdete tu