Slovenská pošta výrazne znížila stratu v hospodárení a modernizuje

Bratislava 10. apríla  2019
 

Opatrenia v rámci stratégie „Pošta 2020“ znížili očakávanú stratu v hospodárení o vyše 40 % z 8,9 milióna € na úroveň 5,2 milióna €. Stratégia „Pošta 2020“, ktorú v septembri 2018 prijalo nové vedenie Slovenskej pošty na čele s generálnym riaditeľom Petrom Helexom, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, ale aj modernizáciu služieb pre zákazníkov.    

Slovenská pošta v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb očakávala stratu vzhľadom na dlhodobý pokles záujmu o využívanie univerzálnych poštových služieb, pritom trend zvyšovania nákladov na ich zabezpečenie pokračuje. Najvýznamnejší vplyv na hospodárenie má pokles výnosov predovšetkým z univerzálnych služieb, ktoré tvoria vyše 50% z celkových výnosov Slovenskej pošty. Záporný výsledok hospodárenia ovplyvnili aj vyššie náklady súvisiace predovšetkým s rastom personálnych a prepravných nákladov.  

Viac informácií nájdete tu