Elektronický podací hárok

    SP poskytuje nasledujúce možnosti pre vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku:

 1. web aplikácia - umožňuje vytváranie aj odosielanie ePodacieho hárku, generovanie adresných štítkov a preberanie ePotvrdeniek
 2. web aplikácia Prémium - umožňuje vytváranie aj odosielanie ePodacieho hárku, generovanie adresných štítkov, preberanie ePotvrdeniek a prémiové funkcionality, ktoré sú uvedené nižšie.
 3. web ePH API – umožňuje odosielanie ePodacieho hárku a preberanie ePotvrdeniek
 4. elektronický komunikačný portál SP (ďalej len „EKP“) – umožňuje len odosielanie ePodacieho hárku a preberanie výstupov prostredníctvom:
 1. externého klienta pre podaj a preberanie súborov elektronických podacích hárkov (ďalej len „EKP klient“)  s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo,
 2. komunikácie vlastnej aplikácie zákazníka s EKP v režime statickej autorizácie bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo,
 3. komunikácie elektronickej podateľne klienta s EKP s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1.  Web aplikácia ePodací hárok
    
     Web aplikácia ePodací hárok je umiestnená na www.posta.sk a umožňuje:

 1. vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 2. import XML alebo XLS súboru pre ePodací hárok (vytvoríte si ho sami vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok), jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP.

  Po odoslaní ePodacieho hárku vám odošleme na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré slúži ako identifikátor pri podaní.

  Manuály pre používateľov na priame typovanie údajovimport údajov sú umiestnené na stránke eph.posta.sk.  

2. Web aplikácia ePodací hárok Prémium

     Web aplikácia ePodací hárok Prémium je umiestnená na www.posta.sk a poskytuje:

 1. vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 2. import XML alebo XLS súboru pre ePodací hárok (vytvoríte si ho sami vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok), jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 3. zobrazovanie informácie o dobierkových sumách
 4. generovanie reportov o zásielkach podľa zvolených kritérií
 5. generovanie sumárnej Potvrdenky za zvolené obdobie
 6. hromadnú editáciu zásielok
 7. tlač adresných štítkov pre obyčajné listové zásielky
 8. vloženie vlastného loga na adresný štítok

  Aktiváciu ePodacieho hárku Prémium vykonáte po prihlásení vo vašom konte ePodacieho hárku vyplnením a zaslaním jednoduchého formulára, ktorý sa sprístupní po kliknutí na tlačidlo Viac > ePodací hárok Prémium > Objednať.

  Poplatok za službu je 7,99 €/mesiac.

  Manuál na využívanie služieb nájdete tu.

3.  Web ePH API

    Odosielanie ePodacieho hárku prostredníctvom Web ePH API môžete využívať pri     dodržaní nasledujúcich podmienok:

 1. sami si generuje XML súbor pre ePodací hárok vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok
 2. ste zaregistrovaný ako používateľ ePodacieho hárku na https://mojezasielky.posta.sk/#signup Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom Web ePH API.
 3. WebEPH API je možné aktivovať vo vašom účte po stlačení tlačidla Viac a kliknutí na voľbu Notifikácie a API. Na základe aktivácie WebEPH API sa sprístupní WSDL, userId a apiKey.

  Po odoslaní ePodacieho hárku cez API Web ePH vám odošleme na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré slúži ako identifikátor pri podaní. Príručka pre implementáciu Web ePH API sa nachádza tu.

4. Elektronický komunikačný portál SP (EKP)

    Odosielanie ePodacieho hárku prostredníctvom EKP, môžete využívať pri dodržaní     nasledujúcich podmienok:

 • sám si generujete XML súbor pre ePodací hárok vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok
 • ste u SP zaregistrovaný ako používateľ EKP. Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom EKP. Registrácia do EKP, podmienky používania EKP a príručka pre používateľov je dostupná na www.posta.sk .
 • zabezpečíte označovanie zásielok podacími číslami, ktoré vám pridelí SP.


  Pre odoslanie ePodacieho hárku  prostredníctvom:
 1. EKP klienta s kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou - je potrebné byť vlastníkom kvalifikovaného certifikátu, ktorý umožňuje podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou. EKP klient je bezplatne dostupný na www.posta.sk v časti Informácie>Informácie pre firmy>Elektronický komunikačný portál. Postup pre nastavenie EKP pre podaj ePodacieho hárku je uvedený v Technických parametroch pre ePodací hárok. EKP klient umožňuje import XML súboru a obsahuje komponenty na podpísanie súboru kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou zákazníka, obálkovanie a odoslanie do EKP.
 2. vašej vlastnej aplikácie v režime statickej autorizácie bez kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník SP alebo Zákaznícke centrum SP na tel. čísle 0850 122 413). SP  v tomto prípade vám poskytne bezplatne komponenty na obálkovanie a odoslanie XML súboru do EKP.
 3. Komunikácie vašej elektronickej podateľne s EKP - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník manažér SP alebo Zákaznícke centrum SP na tel. čísle 0850 122 413).

 

Mobilná verzia