Pošta ľuďom 2016

Organizácie, ktoré Slovenská pošta finančne podporila v roku 2016
Zoznam organizácií
 
Subjekty, ktorým Slovenská pošta poukázala 2% zo zaplatenej dane
 
Projekty, na ktorých Slovenská pošta spolupracovala v roku 2016
Zoznam projektov
 
Hodnotiace kritériá 
 
Zoznam žiadateľov, ktorí nedodržali stanovené zmluvné podmienky (čierna listina)
Zoznam organizácií
Mobilná verzia