Prehľad výstav

Aktuálna výstava

Bye-Bye COVID-19 (4. máj 2021 – 21. august 2021)

Výstava „Bye-Bye COVID-19“ je reinštaláciou výstavy „Art of Coronavirus“ otvorenej 21.8.2020 v priestoroch Hostela Chors na Obchodnej ulici v Bratislave, ktorá bola z dôvodu protipandemických opatrení verejnosti prístupná len do 24.10.2020, kedy bol vládou SR vyhlásený zákaz vychádzania. Kvôli protipandemickým opatreniam boli zrušené, alebo na ďalší rok odložené po celom svete mnohé kultúrno-spoločenské a športové podujatia, napr. najvýznamnejšie plánované športové podujatie roka 2020 „Hry XXXII. olympiády 2020 v Tokiu“, ktoré boli presunuté na rok 2021. Aj Slovenská pošta, a.s., z tohto dôvodu presunula vydanie poštovej známky venovanej olympijským hrám na rok 2021, pričom výtvarný návrh poštovej známky realizovala japonská umelkyňa žijúca na Slovensku Nana Furiya. Práve názov jej obrazu „Bye-Bye COVID-19“ bol symbolicky použitý ako leitmotív aktuálnej reinštalácie výstavy, ktorej sa zúčastnila spolu s manželom Petrom Uchnárom, významným ilustrátorom a tvorcom poštových známok.

Väčšina ďalších vystavených diel tiež pochádza od súčasných slovenských známkových tvorcov Igora Bencu, Rudolfa Cigánika, Karola Felixa, Mariána Komáčka, Róberta Makara, Igora Piačku a Júlia Piačková, pričom bola doplnená o práce fotografov Petra Konečného a Borisa Németha, ktorí cez fokus fotoaparátu zaznamenali najmä dopad 1. vlny pandémie na život v hlavnom meste Slovenska.

Na výstavu sú prezentované okrem diel voľného výtvarného umenia aj návrhy 0-eurovýh bankoviek „S.O.S. senior“ vytvorených Petrom Augustovičom, Rudolfom Cigánikom a Mariannou Žálec-Varcholovou. Zberateľsky vyhľadávané bankovky vydala v októbri 2020 nezisková organizácia Camera obskura, výťažok z predaja ktorých bude použitý na pomoc tejto demografickej skupiny obyvateľstva najviac dotknutej pandémiou koronavírusu COVID-19. Nakoniec sú tu vystavené aj originálne grafické návrhy emisie poštovej známky COVID-19 vydanej Slovenskou poštou, a.s., 21.8.2020 na základe grafík Karola Felixa.

Dnes po uplynutí 2. vlny pandémie je nielen poštová známka COVID-19 s motívom imaginárneho dievčaťa s rúškom na tvári, ale aj táto výstava nositeľkou „R.O.R. posolstva“ dodržiavania protipandemických opatrení. Môže byť Mementom mori pred 3. vlnou pandémie koronavírusu, ktorá už v iných štátoch bohužiaľ opäť prepukla v plnej sile a to ja napriek masívnej vakcinácii proti COVID-19 prebiehajúcej vo všetkých krajinách sveta od začiatku roka 2021.

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2020

Poštové múzeum 2000 - 2020 (marec 2020 - september 2020)
Pošta s Vôňou Vianoc (november 2020 – január 2021)

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2019

Tri podoby M. R. Štefánika (október 2019 - február 2020) 
TANGRAM ROSTOKA −  Typo:grafik_a poštová známka (apríl 2019 - september 2019)

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2018

Slovenská pošta – 25 – rok za rokom (január 2018 – apríl 2018)
Jozef Baláž: „...srdcu najmilšie..." (máj - október 2018)
Pečiatka v poštových službách (november 2018 – apríl 2019)

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2017

Paličkovaná čipka (január 2017)
Pocta obetiam holokaustu (marec – november 2017)
Slovenská pošta – 25 – rok za rokom (december 2017 – apríl 2018)

 

Mobilná verzia