Prehľad výstav

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea v roku 2017

Paličkovaná čipka (január 2017)
Pocta obetiam holokaustu (marec – november 2017)
Slovenská pošta – 25 – rok za rokom (december 2017 – apríl 2018)

Prehľad výstav vo výstavných priestoroch Poštového múzea plánovaných v roku 2018

Slovenská pošta – 25 – rok za rokom (január 2018 – apríl 2018)
Jozef Baláž: „...srdcu najmilšie..." (máj - október 2018)
Pečiatka v poštových službách (november 2018 – apríl 2019)

Aktuálna výstava

Pečiatka v poštových službách

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum pripravilo v období od 28.11.2018 do 12.04.2019 vo svojich výstavných priestoroch v budove na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici výstavu pod názvom „Pečiatka v poštových službách“.

Minulý rok uplynulo 200 rokov od oficiálneho zavedenia poštových pečiatok na všetkých v tom období existujúcich poštových úradoch na našom území. Práve toto významné výročie si Poštové múzeum pripomína výstavou, ktorá mapuje pečiatky pošty v ich viac ako dvestoročnej histórii. Návštevníci tak môžu očakávať nielen listy zasielané poštou, ktoré sú priamym svedectvom pečiatkovania v rôznych obdobiach existencie poštových služieb, ale aj množstvo pozoruhodných trojrozmerných exponátov zo zbierky Poštového múzea a obrazový materiál sprevádzaný zaujímavými a vzájomne previazanými textami. Výstava chce takýmto spôsobom pripomenúť starobylosť poštárskeho remesla a priblížiť návštevníkom vývoj poštových služieb, s ktorými je pečiatka neoddeliteľne spätá. Výstava zaujme aj detských návštevníkov, pre ktorých je pripravená priehradka s možnosťou pečiatkovania naozajstnou, v poštovej prevádzke na Slovensku platnou poštovou pečiatkou Detskej pošty.

V priebehu 2. polovice 18. storočia sa pošta svojimi službami priblížila potrebám väčšieho množstva ľudí v krajine. Dovtedy ju využíval zväčša panovník a najvyššie úrady. Poštové pečiatky sa na našom území objavili už v tomto období, ale boli používané len z iniciatívy poštmajstov, za účelom čo najpraktickejšie doplniť na listovú zásielku miesto odoslania. Po roku 1790 sa z dôvodu zjednoteného poštovného, pre ktorého stanovenie nebolo potrebné určovať vzdialenosť, pečiatky prestali používať. Všeobecne a už natrvalo boli zavedené nariadením z roku 1817 o povinnom používaní pečiatok na všetkých poštových úradoch. Cieľom nariadenia bolo zabezpečiť lepšiu kontrolovateľnosť poštovného podľa hmotnosti zásielky a prepravnej vzdialenosti. Po roku 1839 bolo povinné vyznačiť na listoch aj dátum odoslania a pre tento účel si poštmajstri spojili údaj o mieste a dátume do jednej pečiatky. Až od roku 1846 disponovali poštové úrady prvými normalizovanými poštovými pečiatkami s časovým údajom. Význam odtlačku poštovej pečiatky výrazne vzrástol v spojitosti s vydaním prvých poštových známok na území habsburskej monarchie 1. júna 1850.  Pôvodnú funkciu odtlačku pečiatky, uviesť na zásielku údaj o mieste a dátume odoslania, doplnila potreba znehodnotenia  poštových  známok. Po tomto termíne sa pečiatkovanie stalo zvyčajnou praxou na všetkých poštových úradoch a používa sa dodnes.

 

 

 

 

Mobilná verzia