Profesijné životopisy

Generálny riaditeľ

generálny riaditeľ 

Riaditelia úsekov

úsek generálneho riaditeľa - Ing. Teodor Kvapil, MBA
úsek financií - Ing. Elena Hegerová, PhD.
úsek ľudských zdrojov - Ing. Juraj Donoval, PhD.
úsek služieb - JUDr. Stanislav Backa
úsek obchodu a prevádzky – Ing. Boris Katuščák
úsek informačných technológií – Ing. Ľubomír Mindek

Riaditelia sekcií

sekcia obchodu a medzinárodnej pošty - Ing. Igor Šulek
sekcia distribučných činností - Ing. Martina Verešpejová
sekcia vysporiadania finančných transakcií - Ing. Jozef Vrábeľ
sekcia správy majetku - Ing. Iveta Vrbíková
sekcia riadenia a podpory prevádzky pobočkovej siete - Ing. Martin Šutek
sekcia ochrany majetku a osôb - PhDr. Pavel Kelemen
sekcia riadenia a podpory predaja - Ing. Daniela Krajčovičová  

Riaditelia regionálnych riaditeľstiev

Regionálne riaditeľstvo Bratislava – Mgr. Peter Pocisk
Regionálne riaditeľstvo Trnava – Mgr. Denisa Juricová
Regionálne riaditeľstvo Nitra – Ing. Agáta Gajdošíková

Regionálne riaditeľstvo Trenčín – Mgr. Marek Sopko
Regionálne riaditeľstvo Banská Bystrica – Ing. Janka Sládeková
Regionálne riaditeľstvo Žilina – Ing. Danka Trávniková
Regionálne riaditeľstvo Košice – Mgr. Mária Žeňuchová
Regionálne riaditeľstvo Prešov – Ing. Jozef Bujňák

 

 

Mobilná verzia