Profesijné životopisy

Generálny riaditeľ

generálny riaditeľ - Mgr. Peter Helexa 

Riaditelia úsekov

úsek financií - Ing. Ivana Piňosová
úsek prevádzky - Bc. René Kubiš
úsek pobočkovej siete a retailového predaja - Mgr. Jozef Kiss, MA
úsek služieb - JUDr. Stanislav Backa
úsek ľudských zdrojov - Ing. Juraj Donoval, PhD.
úsek informačných technológií - Ing. Miroslav Podhora

Riaditelia sekcií

sekcia obchodu a medzinárodnej pošty - Ing. Igor Šulek
sekcia spracovania a prepravy zásielok - Ing. Marek Brezničan
sekcia vysporiadania finančných transakcií - Ing. Jozef Vrábeľ
sekcia správy majetku - Ing. Iveta Vrbíková
sekcia riadenia a podpory prevádzky pobočkovej siete - Ing. Martin Šutek
sekcia ochrany majetku a osôb - Mgr. Pavel Kelemen
sekcia riadenia a podpory predaja - Ing. Daniela Krajčovičová  

Riaditelia centier regionálneho predaja a prevádzky

Centrum regionálneho predaja a prevádzky Bratislava – Ing. Milan Papcun
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Trnava – Mgr. Denisa Juricová
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Nitra – Ing. Agáta Gajdošíková

Centrum regionálneho predaja a prevádzky Trenčín – Mgr. Marek Sopko
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Banská Bystrica – Ing. Janka Sládeková
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina – Ing. Danka Trávniková
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Košice – Mgr. Mária Žeňuchová
Centrum regionálneho predaja a prevádzky Prešov – Ing. Jozef Bujňák

 

 

Mobilná verzia