Súťaž o najkrajší list 2018

Víťazkou 47. ročníka súťaže sa stala Tereza Justína Vaneková zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach. Terezka napísala príbeh o liste bývalého lodného admirála, ktorý nestihol byť doručený jeho milej, a tak putoval ďalej. Stihol byť v múzeu, zhorieť v ohni, vyrásť v nový strom, až sa stal opäť listom a poslom správ. Bohužiaľ, opäť sa mu nepodarilo včas odovzdať odkaz starej mamy vnukovi, keďže súčasná generácia uprednostňuje iné formy komunikácie. Poučenie, ktoré vyplynulo v závere – potreba vážiť si reálnych ľudí, tu a teraz – bolo krásnym odkazom pre budúce generácie.

Do súťaže sa zapojilo päťnásobne viac detí ako v minulom roku. Keďže bol výber najkrajšieho listu veľmi náročný, organizátori súťaže sa rozhodli od tohto ročníka zaviesť novinku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ocenilo Čestným uznaním list, ktorý mimoriadne zaujal svojím príbehom. Uznanie získala Nina Adamčíková zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch, ktorá zároveň v súťaži skončila na druhom mieste.

Pätica víťazov súťaže o najkrajší list:

 1. Tereza Justína Vanekova zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach
 2. Nina Adamčíková zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch
 3. Lenka Hardoňová zo ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou
 4. Miroslav Sovič zo ZŠ Staničná 13 v Košiciach
 5. Frederik Šipula zo ZŠ v Janovej Lehote. 

47. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Témou aktuálneho 47. ročníka je cestovanie v čase a odovzdávanie dôležitého posolstva. Na autorov najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov. 

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich najlepších listov čakajú knižné balíčky od vydavateľstiev Ikar a Slovart, ceny od telekomunikačného operátora Swan, spoločenské hry od spoločnosti iHRYsko a prechádzka v korunách stromov pre celú rodinu od strediska BACHLEDKA Ski & Sun. Autor víťazného listu navyše získa pobyt v horskom prostredí pre seba a svoju rodinu, ktorý do súťaže venuje Slovenská pošta. Najlepší list bude zároveň preložený do anglického jazyka a poputuje do medzinárodného kola súťaže, ktorého víťaz získa výlet do hlavného sídla Svetovej poštovej únie vo švajčiarskom Berne.

Téma: Predstav si, že si list a cestuješ v čase. Aký odkaz by si zanechal svojim čitateľom?

Pravidlá:

 • súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
 • trvanie: od 1. februára do 2. apríla 2018
 • adresa doručenia listov: Slovenská pošta, a. s., Odbor komunikácie, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
 • dodržanie témy
 • rozsah do 1 000 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie

Do medzinárodného kola postupuje víťaz.

Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.

Tlačovú správu nájdete tu

 

Súťaž o najkrajší list - predchádzajúce ročníky

Mobilná verzia