Vedecká konferencia

Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti

História a súčasnosť zbierok a zberateľstva 

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum v rokoch 2015 a 2016 veľmi úspešne realizovala vedecké konferencie na témy „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“. Výstupom z uvedených vedeckých konferencií sú knižné publikácie s rovnomennými názvami, ktoré si môžete zadarmo objednať na adrese uvedenej v časti Kontakty

Mobilná verzia