Vedecká konferencia

Múzeum v minulosti a v súčasnosti

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum, oznamuje, že pripravovaná vedecká konferencia „Múzeum v minulosti a v súčasnosti“ sa v septembri 2017 neuskutoční z dôvodu nenaplnenia dostatočného počtu záväzných prihlášok. Pevne veríme, že v budúcnosti sa nám podarí podobné podujatie zorganizovať, a tým nadviazať na mimoriadne úspešné ročníky „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a „História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“, ktoré si získali pozornosť odbornej i laickej verejnosti.

Mobilná verzia