Dovolenkový servis

 

Pošta na Vás počká v bezpečí, aj keď nie ste doma, alebo v kancelárii! Ak sa chystáte preč, využite náš „Dovolenkový servis“ a predíďte preplnenej schránke, čím zabránite, aby sa Vaša pošta dostala do nesprávnych rúk, čo môže viesť k zneužitiu identity. 

Výhody 

  • Žiadna preplnená schránka
  • Listové zásielky Vás počkajú na jednom mieste
  • O príchode zapísaných zásielok na poštu informujeme  prostredníctvom e-mailu
  • Možnosť následného dodania uložených zásielok na adresu

Charakteristikaspäť

  • O zriadenie služby môžete požiadať na svojej dodávacej pošte vyplnením tlačiva „Žiadosť o poskytnutie služby Dovolenkový servis“ a uhradením poplatku v zmysle platnej Tarify SP. Maximálne obdobie poskytovania služby je 30 kalendárnych dní.


    O príchode zásielok na poštu budete informovaný prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS oznámením. Kedykoľvek počas dohodnutého obdobia si môžete zásielky vyzdvihnúť osobne na pošte, alebo Vám budú doručené na adresu, vo vopred dohodnutý  pracovný deň. Neprevzaté zapísané zásielky (zásielky s podacím číslom) budú po uplynutí ich odbernej lehoty vrátené odosielateľovi, ostatné neprevzaté zásielky budú uložené v Poštovej ohlasovni a úložni.  

Súvisiace dokumenty

 
Mobilná verzia