Dovolenkový servis

 

Pošta na Vás počká v bezpečí, aj keď nie ste doma, alebo v kancelárii! Ak sa chystáte preč, využite náš „Dovolenkový servis“ a predíďte preplnenej schránke, čím zabránite, aby sa Vaša pošta dostala do nesprávnych rúk, čo môže viesť k zneužitiu identity. 

Výhody 

  • Žiadna preplnená schránka
  • Listové zásielky Vás počkajú na jednom mieste
  • O príchode zapísaných zásielok na poštu informujeme  prostredníctvom e-mailu
  • Možnosť následného dodania uložených zásielok na adresu

Charakteristikaspäť

  • O zriadenie služby môžete požiadať na svojej dodávacej pošte vyplnením tlačiva „Žiadosť o poskytnutie služby Dovolenkový servis“ a uhradením poplatku 4,90 eur. Maximálne obdobie poskytovania služby je 30 kalendárnych dní.


    O príchode zásielok na poštu je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu. Kedykoľvek počas dohodnutého obdobia si môžete zásielky vyzdvihnúť osobne na pošte, alebo Vám budú doručené na adresu,  vo vopred dohodnutý  pracovný deň. Neprevzaté zásielky budú po uplynutí ich odbernej lehoty vrátené odosielateľovi.  

Súvisiace dokumenty

 
Mobilná verzia