Letáky

Služba Letáky je určená na neadresnú distribúciu letákov, časopisov, novín, reklamných materiálov a prospektov vašej spoločnosti. Podať ich môžete na každej pošte, doručené budú priamo do schránok domácností alebo budú umiestnené na poštách.

Druhy Letákov:
 • Letáky do schránky – letáky doručíme do domových listových schránok domácností, firiem alebo poštových priečinkov
 • Letáky na poštách – letáky sú odovzdávané zákazníkom pri priehradke pošty alebo sú voľne k dispozícii v priestoroch pre verejnosť

Výhody Letákov

 • podaj na každej pošte
 • doručenie priamo do schránok domácností, firiem alebo do poštových priečinkov
 • možnosť regionálneho doručenia len do vybraných miest/mestských častí

Charakteristikaspäť

Lehota prepravy a podaj

Letáky sú podávané na každej pošte vo zväzkoch do 15 kg.

Letáky do schránky

Podaj letákov Doručenie najneskôr
každý pracovný deň D+3

Letáky na poštách

Podaj letákov Doručenie najneskôr
každý pracovný deň D+3

Pozn.: do lehoty prepravy sa nezapočíta iný ako pracovný deň, ani deň, kedy boli letáky prijaté po 14:00 hod.

Hmotnosť
 • Letáky do schránky: 1 000 g (200 g)*

  * Pre Letáky do schránky dodávané do domových listových schránok je povolená najvyššia hmotnosť 200 g. Najvyššia povolená hmotnosť 1000 g platí pre Letáky do schránok, ktoré sa dodávajú do poštových priečinkov, prípadne prostredníctvom Zberných jázd. 

  • Letáky na poštách: 1 000 g
Rozmery
 • Letáky do schránky: min.: 8 x 5 cm, max.: 25 x 35,3 x 1 cm
  • Letáky na poštách: min.: 8 x 5 cm, max.: maximálny povolený rozmer nesmie presiahnuť veľkosť A3 (42 x 27,9 cm)
Za službu môžete zaplatiť
 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom, faktúrou (v prípade uzatvorenia zmluvy)

Služby k Letákom späť

Odosielateľ
 • Predspracovanie
 • Uložiť dní (pri Letákoch na pošte si môžete štandardnú lehotu uloženia 18 kalendárnych dní skrátiť alebo predĺžiť na 60 kalendárnych dní)
 • Doručiť najneskôr do ..... (pri Letákoch do schránok je možné doplniť na adresnom štítku termín najneskoršieho doručenia Letákov)

Koľko stojí podaj Letákovspäť

Do hmotnosti Letáky do schránky 
(predajná cena v EUR)
Letáky na poštách
(predajná cena v EUR)
5 g 0,0372 € 0,0279 €
10 g 0,0392 € 0,0294 €
15 g 0,0410 € ---
20 g 0,0430 € ---
25 g 0,0454 € 0,0341 €
35 g 0,0492 € 0,0369 €
50 g 0,0556 € 0,0417 €
100 g 0,0756 € 0,0567 €
200 g 0,1164 € 0,0873 €
500 g* 0,4428 € 0,3321 €
1 000 g* 0,5184 € 0,3888 €

*Pre Letáky do schránky dodávané do domových listových schránok je povolená najvyššia hmotnosť 200 g.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia