Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty

Chránime seba, ochránime svojich blízkych

Vážení zákazníci,

aby sme ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, ktorí sú tu pre Vás, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení.   

Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve našich pobočiek:

 • ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu alebo použite BalíkoBOX
 • do pobočky vstupujte LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok pre poštu s vyvolávacím systémom si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty (ak nie je dočasne vypnutý)
 • odporúčame Vám udržiavať si minimálne 2 metrový odstup od ostatných zákazníkov
 • použite dezinfekciu rúk pri vstupe pobočky pošty
 • v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je potrebné
 • uprednostnite úhradu platby prostredníctvom platobnej karty, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od našich doručovateľov alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, dôchodok, ani sociálnu dávku, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancov
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje doručovateľ alebo kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • ak nie ste v karanténe a zásielku preberáte v priestore interiéru budovy, použite pri kontakte s doručovateľom prípadne kuriérom VŽDY rúško, či inú pokrývku úst a nosa 
 • rúško odporúčame použiť aj pri preberaní zásielky v exteriéri
 • na podpisovanie prevzatia zásielky odporúčame používať vlastné pero
 • na platbu dobierok uprednostňovať bezhotovostnú platbu platobnou kartou 
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich umyte

O prípadných zmenách v prevádzke a doručovaní Vás budeme včas informovať.

Aktuálne informácie získate na:

 

Mobilná verzia