SIPO poistenie 

 •  

Predaj poistenia ukončený.

Aktívne SIPO poistenie vás ochráni v prípade:

 • straty zamestnania (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní),
 • pracovnej neschopnosti (s dĺžkou trvania aspoň 60 dní).

Poplatok za SIPO poistenie je 0,97 € mesačne.

Plnenie v prípade poistnej udalosti:

V prípade poistnej udalosti vám poskytneme plnenie až do výšky 400 €, ktoré môžete využiť na zaplatenie vášho SIPO, ako aj ďalších platieb. Výška mesačnej platby, ktorú vám vyplatíme pri poistnej udalosti je 100 €, maximálne však 4 mesačné platby za sebou, pri jednej poistnej udalosti.

Podmienky poistenia:

 • vek menej ako 62 rokov,
 • vlastník Poštovej karty (s bonusovou alebo platobnou funkcionalitou),
 • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
 • nie ste v pracovnej neschopnosti,
 • za posledných 12 mesiacov ste neboli v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
 • nie ste v skúšobnej dobe a v predchádzajúcich 12 mesiacoch ste boli nepretržite zamestnaní v pracovnom, štátnozamestnaneckom alebo služobnom pomere.

Všetky informácie o podmienkach SIPO poistenia nájdete v Poistnej zmluve.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Podrobnosti nájdete na stránke Union poisťovne. Súvisiace dokumenty nájdete tu.

Z dôvodu ukončeného predaja SIPO poistenia môžete požiadať len o nasledovnú zmenu poistenia:

 • zmena evidenčného čísla platiteľa SIPO pre úhradu predpísaných nákladov na poistenie
 • zmena kontaktných a adresných údajov

O zrušenie poistenia, zmenu evidenčného čísla platiteľa SIPO pre úhradu predpísaných nákladov na poistenie a zmenu vašich údajov môžete požiadať prostredníctvom Žiadosť o zmenu/Doplnenie Služby Poštová karta na ktorejkoľvek pošte.

 

 

Mobilná verzia