SIPO reklama

Reklamu vašich produktov a služieb môžete mať aj na SIPO dokladoch. Oslovíte tak veľmi efektívne takmer všetky domácnosti na Slovensku.

Výhody SIPO reklamy

  • priestor pre krátkodobú, ale aj dlhodobú reklamu
  • 2 reklamné priestory na jednom doklade (reklamný priestor A a B)
  • jednoduché objednanie
  • plnofarebná tlač

Kontakt

Slovenská pošta, a.s.
Odbor produktov a propagácie
„SIPO reklama“
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica
Tel.: 048/433 97 47
e-mail: siporeklama@slposta.sk
 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia