Western Union

Western Union je bezpečný a najrýchlejší spôsob zasielania a prijímania hotovosti na viac ako 500 000 výplatných miestach a vo viac ako 200 krajinách na celom svete bez toho, aby ste potrebovali bankový účet. Peňažnú hotovosť je možné vyplatiť už o niekoľko minút po odoslaní. 

Využitie Western Union

Western Union môžete využiť na:

  • zaslanie/príjem peňazí do/zo zahraničia a v rámci Slovenska,
  • riešenie krízových finančných situácií,
  • zaslanie peňazí, keď nepoznáte bankový účet príjemcu.

Zoznam pôšt poskytujúcich službu Western Union

Vyhľadajte pobočku pošty vo vašom okolí poskytujúcu službu Western Union

Postup pri zasielaní peňazí

  1. Vyplňte tlačivo, ktoré vám poskytneme pri priehradke, podľa predtlače.
  2. Predložte vyplnené tlačivo a doklad totožnosti.
  3. Predložte peňažnú sumu určenú na zaslanie plus sumu na poplatok v mene EUR.

Postup pri príjme peňazí späť

  1. Vyplňte tlačivo, ktoré vám poskytneme pri priehradke, podľa predtlače.
  2. Predložte vyplnené tlačivo spolu s dokladom totožnosti pri priehradke.
  3. Peniaze vám vyplatíme v mene EUR bez ohľadu na to, v akej mene boli peniaze odoslané.

Dôležité kontakty

Kontakt na partnera služby Western Union, spoločnosť SPPS, a.s. (www.spps.sk).

Bližšie informácie o službe Western Union Vám poskytneme v pracovných dňoch Pondelok - Piatok: 07:00 - 19:00 hod. a v Sobotu: 08:00 - 13:00 hod na INFOLINKE +421 2 5960 9999.

Reklamácie:
SPPS, a. s.
Oddelenie platobných služieb
Nám. SNP 35
811 01 Bratislava
e-mail: spps@spps.sk

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia