4ka SIM KARTA s kreditom

Predplatenú 4ka SIM KARTU s kreditom si môžete zakúpiť a aktivovať na priehradke ktorejkoľvek pošty.
Kúpou 4ka SIM KARTY dostanete programy služieb Moja 4ka a Moja 4ka Svet a zároveň získate:

  • štartovací kredit vo výške 4 €
  • 1 GB dát 30dní/v celej EÚ na vyskúšanie
  • iba 5 centov za 1MIN/SMS v celej EÚ
  • iba 1,4 centa za 1 MB v celej EÚ
  • volania po 3. minúte v sieti 4ka ZADARMO
  • dobitý kredit, ktorý vám nikdy neprepadne

Doklady potrebné na kúpu a aktiváciu 4ka SIM KARTY:
✓  Fyzická osoba – doklad totožnosti (občiansky preukaz, v prípade cudzinca cestovný pas)
  Právnická osoba – originál výpis z Obchodného registra/ Živnostenského listu, resp. kópiu      overenú notárom, nie staršie ako 1 mesiac

Všetky 4ka SIM KARTY majú preddefinované telefónne číslo, ktoré si môžete vybrať priamo na pobočke pošty z ponúkaných možností. Každá 4ka SIM KARTA má aktívny prístup na internet.

 

Mobilná verzia