Mobilné telefóny

Mobilný telefón si môžete zakúpiť samostatne alebo spolu so 4ka SIM KARTOU na vybraných poštách.
Mobilné telefóny nie sú blokované a sú plne funkčné už priamo po predaji a aktivácií 4ka SIM KARTY.

 

Mobilná verzia