Fakturačné údaje

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

IČO:                        36 631 124
DIČ:                        2021879959
IČ DPH:                  SK2021879959

Bankové spojenie: 365.bank, a. s.
IBAN:                     SK97 6500 0000 0030 0113 0011
BIC:                       POBNSKBA
                              Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
                              Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S

         

Mobilná verzia