Fakturačné údaje

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

IČO:       36631124
DIČ:       2021879959
IČ DPH: SK2021879959

Peňažný ústav: Poštová banka, a. s.
IBAN:     SK9765000000003001130011
BIC:       POBNSKBA           

Mobilná verzia