Fotografie z podujatí 

Podpora Ligy proti rakovine

   

Podpora súťaže v spoločenskom tanci venovanej detským a juniorským kategóriám - Grand Gala

  

Podpora Medzinárodných plaveckých pretekov Banská Bystrica Cup 2018

  

Ďakovné listy

 

Mobilná verzia