Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty 

Vážení zákazníci,

Kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, Slovenská pošta pozastavuje prijímanie zásielok (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie je možné poštu doručiť.

Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Všetky zásielky, ktoré na Slovensko prídu, Slovenská pošta doručí adresátom v súlade s aktuálnymi preventívnymi ochrannými opatreniami. Zákazníkov však prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z ktorejkoľvek časti sveta, nakoľko rôzne obmedzenia môžu spôsobiť ich omeškanie. 

Intenzívne hľadáme alternatívne možnosti zabezpečenia prepravy medzinárodných zásielok do zahraničia a o vývoji aktuálnej situácie v oblasti zabezpečenia výpravy zásielok medzinárodného styku vás pravidelne informujeme.

V tejto chvíli je Slovenská pošta schopná plynule zabezpečiť odosielanie pošty (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) len do krajín uvedených nižšie.

Informácie o zmenách v medzinárodnej pošte pravidelne aktualizujeme.

Zoznam krajín 

Prijímame zásielky od zákazníkov a odosielame zásielky LEN do týchto krajín 
Albánsko *od 20. mája 2020
Argentína
Belgicko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Brazília
Bulharsko
Cyprus *od 20. mája 2020
Česko
Čierna Hora
Čína
Dánsko
Egypt
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko *od 20. mája 2020
Holandsko
Hong Kong
Chorvátsko
India
Írsko
Island
Izrael
Japonsko
Južná Kórea
Kazachstan *od 20. mája 2020
Litva 
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Mexiko
Moldavsko *od 20. mája 2020
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Severné Macedónsko *od 20. mája 2020
Slovinsko
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko 
Thajsko
Turecko
Ukrajina
Veľká Británia 

latí vyhlásený stav Vyššej moci, kedy s účinnosťou od 26. marca 2020 Slovenská pošta neprijíma listové zásielky, balíky a zásielky EMS určené všetkým dotknutým členským štátom Svetovej poštovej únie, s výnimkou vyššie uvedených krajín, až kým nebudú k dispozícii dostatočné prepravné kapacity.

Obmedzenie z vybrania a distribúcie zásielok medzinárodného styku je v súlade s Poštovými podmienkami – všeobecná časť MS, kap. 8, podkap. 8.5.

Aktuálne informácie získate na:

 

Mobilná verzia