Označte si schránku

Chceme vám spoľahlivo doručiť zásielku. Pomôžte nám a označte si schránku menom.

Neoznačené schránky obyvateľov bytov a domov pracovníkom Slovenskej pošty sťažujú doručovanie poštových zásielok. 

Podľa poštových podmienok vlastník resp. správca bytovej/nebytovej budovy, do ktorej sa majú dodávať poštové zásielky, zabezpečí:

  1. ľahkú dostupnosť domových listových schránok poštovému doručovateľovi,
  2. umiestnenie domovej listovej schránky a zvončeka rodinného domu na hranici ohraničeného (oploteného) pozemku, pred vstupom na tento pozemok resp. na mieste označenia pozemku tabuľou „Súkromný pozemok“ v prípade, ak pozemok nie je oplotený. Prístup k domovej listovej schránke/zvončeku musí byť zabezpečený z verejnej komunikácie. Domová listová schránka musí byť označená menovkou adresátov žijúcich na danom odovzdávacom mieste. V prípade, ak je domová listová schránka / zvonček umiestnená/-ý pri vstupe do rodinného domu, musí byť k domovej listovej schránke/zvončeku zabezpečený voľný a bezpečný prístup pre poštového doručovateľa.
  3. umiestnenie domových listových schránok v bytovom dome na prízemí, resp. na hranici ohraničeného (oploteného) pozemku, ak je pozemok, na ktorom je postavený bytový dom ohraničený (oplotený),
  4. umiestnenie prehľadu užívateľov bytov v bytovom dome na prízemí,
  5. označenie domových listových schránok v bytovom dome menovkami adresátov žijúcich na danom odovzdávacom mieste. Zároveň aj označenie vchodov bytových domov a zvončekov, ktoré musia byť funkčné a umiestnené pri vchode do domu, tak, aby k nim bol voľný a bezpečný prístup pre poštového doručovateľa,
  6. označenie budovy, v ktorej sídli jedna alebo viac organizácií ich názvom. Na prízemí musí byť umiestnený prehľad organizácií sídliacich v budove, ako aj označené funkčné domové listové schránky,
  7. umiestnenie zoznamu organizácií pri hlavnom vchode areálu v prípade, ak v ňom sídli viac ako jedna organizácia. Zároveň musí byť pri vchode umiestnený aj situačný nákres areálu, tiež označené funkčné domové listové schránky.

 

Mobilná verzia