Ponuky na prenájom - Fiľakovo  

Slovenská pošta, a.s., ponúka  na  prenájom nebytové priestory v meste Fiľakovo, nachádzajúce sa na 1. poschodí budovy pošty Fiľakovo, Ul. Biskupická č. 2. Jedná sa o 2 miestnosti o výmere 18,36  m2 a 25,48 m2 -  priestory majú  samostatný vchod a 1 miestnosť o výmere 168,50 m2 na 1. poschodí  - spoločný vchod s vchodom do pošty. Spoločné priestory tvoria chodby, schodište a sociálne zariadenie.

Možnosť využitia: kancelárske, obchodné alebo prevádzkové priestory mimo poskytovania finančných služieb (pôžičky, finančné poradenstvo a pod.).

Kategória: Obchodné / prevádzkové / kancelárske priestory

Orientačná cena prenájmu:

  • Pre nájom do 35 m2 - min. cena 40,76 €/m2/rok.
  • Pre nájom od 35 m2 - min. cena 36,68 €/m2/rok.

Cena nájmu nezahŕňa energie a služby spojené s nájmom /prepočet spotreby podľa prenajatej plochy, počtu osôb, súpisu el. spotrebičov/.

V prípade záujmu bližšie informácie na telefonickom kontakte: 0903 595 150, 047/43 05 206.

Mobilná verzia