Ponuky na prenájom - Prievidza

Slovenská pošta, a. s., ponúka  na  prenájom nebytové priestory v meste Prievidza, nachádzajúce sa v centre mesta na 2. poschodí budovy pošty Prievidza 1, Námestie slobody č. 5. Jedná sa o 3 miestnosti o výmere 21,70 m2, 21,70 m2 a 31,62 m2. Priestory majú spoločný vchod. Spoločné priestory tvoria chodby, schodisko a sociálne zariadenie.

Orientačná cena prenájmu: 50,00 €/m2/rok. Cena prenájmu nezahŕňa energie a služby /spotreba na základe podielu prenajatej plochy/.

Kontaktné údaje
Slovenská pošta, a. s.
SSM ONA západ 
Nám. slobody 5
97101 Prievidza

Meno:    Róbert Daško
Telefón: 046/5423 713
Mobil:    0903 707 743
E-mail:  dasko.robert@slposta.sk

Mobilná verzia