Ponuky na prenájom - Trebišov

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica ponúka na prenájom nebytové priestory na 1. a 2. poschodí v objekte Pošty Trebišov 1, ponúkané priestory majú samostatný vchod.

Ide o 9 miestností o celkovej výmere 174,90 m2 na 1. poschodí a 5 miestností o celkovej výmere 97,80 m2 na  2. poschodí. Vstup do miestností z centrálnej stredovej chodby. Obe poschodia majú spoločné sociálne zariadenia

Možnosť využitia: kancelárske, obchodné alebo prevádzkové priestory

Kategória: Obchodné / prevádzkové / kancelárske priestory
Orientačná cena nájmu:  50,00 €/m2/rok za  nebytové priestory. Cena prenájmu nezahŕňa energie a služby  

V prípade záujmu  kontaktujte: 0903 504 773

Mobilná verzia