Ponuky na prenájom - Trnava  

Slovenská pošta, a. s., ponúka na prenájom nebytové priestory na 1. poschodí budovy pošty Trnava 1, Trojičné nám. č. 8 o celkovej výmere 100 m2. Vstup do priestorov spoločný s vchodom do prevádzky pošty.

Cena nájmu:  orientačná: 60 €/m2/rok 
Cena služieb: 
•    elektrina : podľa súpisu spotrebičov- paušál
•    vodné, stočné – 16,4 m3/osoba/rok (vyhláška MŽP SR č. 209/2013)/paušál
•    vykurovanie – % podielom na vykurovanej ploche objektu –paušál
Účel nájmu: kancelárie, obchod, služby, okrem poskytovania pôžičiek, služieb finančného a daňového poradenstva


Priestory na prenájom:
•    tri miestnosti navzájom prepojené s možnosťou uzatvorenia o rozlohe 7,2 m2, 11,3 m2 a 81,5 m2

Tel. kontakt: 0903 707 743, 046/542 37 13

Mobilná verzia