Pošta ľuďom 2018

Organizácie, ktoré Slovenská pošta finančne podporila v roku 2018
Zoznam organizácií
 
Subjekty, ktorým Slovenská pošta poukázala 2 % zo zaplatenej dane
 
Projekty, na ktorých Slovenská pošta spolupracovala v roku 2018
 
Hodnotiace kritériá 
 

Zoznam žiadateľov, ktorí nedodržali stanovené zmluvné podmienky (čierna listina)
Zoznam organizácií

Mobilná verzia