Súťaž o najkrajší list 2008

Víťazi v súťaži o najkrajší list v roku 2008

Prvenstvo v súťaži o najkrajší list za rok 2008 patrí 14–ročnému Milošovi Volnému z Bratislavy. 2. miesto prisúdila komisia 12–ročnému Štefanovi Kožíkovi zo Spišskej Novej Vsi, na 3. mieste sa so svojím listom umiestnila Beatka Skladanová z Nových Zámkov.

37. ročník súťaže o najkrajší list sa niesol v duchu tolerancie. Témou tohto ročníka boli totiž listy, ktoré mali mladí ľudia písať nejakej osobe s vysvetlením, prečo svet potrebuje toleranciu. Do redakcie Poštových zvestí nám prišlo do 31. marca 2008 presne 378 listov. Vyhlasovateľom súťaže bola už tradične Svetová poštová únia. Najkrajší list vyberala komisia zložená z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Slovenskej pošty. 

Víťaz súťaže o najkrajší list – Miloš Volný z Bratislavy sa do súťaže zapojil po prvýkrát. Má štrnásť rokov, je ôsmak a najradšej číta fantasy. K napísaniu listu futbalovým fanúšikom ho inšpiroval televízny dokument o futbalovom vandalizme, ktorý videl v televízii.

Najviac listov písali deti svojim kamarátom, rodičom a učiteľom. Zaujímavé boli aj listy o celosvetovej tolerancii adresované Hitlerovi či Usámovi Bin Ládinovi. Raritou bol list otca, ktorý napísal list o tolerancii svojej dospievajúcej dcére.

Súťaže sa mohli zúčastniť mladí ľudia vo veku do 15 rokov. List, ktorý sa umiestnil na 1. mieste bol preložený do anglického jazyka a predložený Svetovej poštovej únii. Takto sa zapojil do celosvetového kola súťaže. Jeho autora Slovenská pošta odmenila pobytom vo Vzdelávacom stredisku Belušské slatiny. Autori listov, ktorí získali 2. a 3. miesto boli odmenení vecnými cenami. Zlatú medailu v celosvetovom kole súťaže v roku 2008 získal Moïse Luther Hoza z Afriky.

víťazný list 2008

 

 

Mobilná verzia