Súťaž o najkrajší list 2015

Víťazkou sa stala Alexandra Dužeková zo Skalky nad Váhom

Porota sa zhodla na desiatke najzaujímavejších príspevkov.

Tému aktuálneho 44. ročníka obľúbenej súťaže, určenej deťom a mládeži do 15 rokov a podporujúcej tradíciu komunikácie prostredníctvom listov, sformulovali zástupcovia Svetovej poštovej únie (SPÚ) do výzvy „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“. Počet doručených príspevkov, ako aj hĺbka posolstiev, ktoré autori adresovali svojim blízkym, priateľom, politikom, známym osobnostiam i celému svetu, svedčí o skutočnosti, že ich napohľad náročné zadanie oslovilo a podnietilo k úvahám o takých hodnotách, akými sú mier, spravodlivosť, rodina, domov či bezpečie. Komisia, zložená zo reprezentantov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, po neľahkom rozhodovaní spomedzi 575 originálnych listov napokon vybrala desať najzaujímavejších.

Najkrajší list v roku 2015 napísala trinásťročná Alexandra Dužeková zo Skalky nad Váhom. Svojím pozoruhodným príspevkom do súťaže získala pobyt v príjemnom horskom prostredí s plnou penziou pre celú rodinu. Jej list bol preložený do anglického jazyka a postúpil do medzinárodného kola súťaže, organizovanej SPÚ. Výsledky sa dozvieme už v auguste.

Desiatka víťazov súťaže o najkrajší list:
1. Alexandra Dužeková, Skalka nad Váhom
2. Adriana Katreničová, Kamienka
3. Adam Štrbák, Turčianske Teplice
4. Zuzana Trembuláková, Košice
5. Adriána Janošková, Kysucké Nové Mesto
6. Sylvia Vlčková, Lehota pod Vtáčnikom
7. Sophia Roubalová, Horný Vadičov
8. Alena Polakovičová, Holčíkovce
9. Alexandra Belanová, Žilina
10. Barbora Gašparová, Zvolenská Slatina

 

 

Mobilná verzia