Tlačové správy apríl 2017


Slovenská pošta vydala novú poštovú známku s netradičným veľkonočným motívom

Bratislava, 7. apríl 2017

Vajnorská ľudová maľba z kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch s kristologickou symbolikou pelikána, ktorý kŕmi mláďatá svojou krvou – to je motív novej poštovej známky s veľkonočným motívom, ktorú pri príležitosti blížiacich sa sviatkov vydala Slovenská pošta.

Známka s názvom „Veľká noc: Vajnorská ľudová maľba“ má nominálnu hodnotu 0,50 €. Jej rozmery sú 26,5 × 33,9 mm vrátane perforácie; vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 24. 3. 2017 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je vajnorská ľudová maľba, ktorá sa nachádza v miestnom kostole. Motívom FDC pečiatky je detail vtáka s hniezdom, ktorý je zobrazený na maľbe v kostole. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Kasico. Autorkou výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky, je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.
Motív pelikána predstavuje v kresťanskej stredovekej i renesančnej symbolike sebaobetovanie Ježiša Krista, obetavú rodičovskú lásku či lásku k blížnym.
Slávnostné uvedenie poštovej známky sa uskutoční 9. apríla 2017 počas kultúrno-spoločenského podujatia od 15:00 do 18:00 v Dome kultúry Vajnory, Pod Lipami 2. Pre záujemcov bude.

Vybrané pošty budú otvorené aj počas sviatkov

Bratislava, 10. apríl 2017

Slovenská pošta vychádza v ústrety svojim klientom a niektoré svoje pobočky otvorí aj počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Zákazníci si tak budú môcť na pošte vybaviť svoje záležitosti aj počas dní pracovného pokoja – na Veľký piatok či Veľkonočný pondelok. Pošty budú v tieto dni otvorené najmä v nákupných centrách väčších miest.

V piatok 14.4. budú služby pre verejnosť poskytovať pošty Bratislava 18, Bratislava 41, Bratislava 217, Bratislava 218, Košice 7, Košice 19, Nitra 3, Nitra 6 a Žilina 5. Ostatné pošty budú zatvorené ako v deň pracovného pokoja.

V sobotu 15.4. budú pošty poskytovať svoje služby ako zvyčajne; v nedeľu 16.4. budú všetky pošty zatvorené.

Väčšina pobočiek Slovenskej pošty bude zatvorená aj v pondelok 17.4.; výnimku predstavujú pošty Bratislava 18, Bratislava 41, Bratislava 217, Bratislava 218, Košice 7, Košice 19, Nitra 3 a Nitra 6.

Zoznam jednotlivých pobočiek, ktoré budú počas sviatkov otvorené, je aj s otváracími hodinami uvedený na webovej stránke Slovenskej pošty www.posta.sk v časti Aktuálne.

Slovenská pošta sprevádzkovala sieť BalíkoBOXov

Doručovanie balíkov je odteraz ešte jednoduchšie a komfortnejšie

Bratislava, 18. apríl 2017

Vyzdvihnúť si balík je pre klientov Slovenskej pošty odteraz ešte jednoduchšie. Vo väčších mestách po celom Slovensku začali fungovať BalíkoBOXy – automatizované poštové terminály, vďaka ktorým sa zákazníci môžu sami rozhodnúť, kedy a kde si svoj balík, resp. balíkovú zásielku, vyzdvihnú. Spolu až 22 BalíkoBOXov zvýši dostupnosť služieb Slovenskej pošty aj v lokalitách, kde spoločnosť nemá pobočku.

BalíkoBOXy sú umiestnené na strategických miestach (predovšetkým pri prevádzkach potravinových reťazcov alebo pri nákupných centrách) s výbornou dostupnosťou a možnosťami parkovania v Bratislave, Ivanke pri Dunaji, Senci, Hlohovci, Trnave, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici, Zvolene, Poprade, Prešove a v Košiciach. Zákazníkom prinášajú možnosť komfortnejšieho doručovania – samoobslužné schránky sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.  „Toto inovatívne riešenie dopĺňa portfólio moderných služieb Slovenskej pošty a posilňuje pozíciu spoločnosti na balíkovom trhu. Automatizované poštové terminály, ktoré úspešne fungujú vo viacerých krajinách v zahraničí, predstavujú rýchly, bezpečný a pohodlný spôsob doručovania balíkov a balíkových zásielok,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Klienti môžu doručenie balíka prostredníctvom BalíkoBOXu využiť pri nákupoch cez internet; v súčasnosti túto možnosť ponúka takmer sto internetových obchodov a ďalšie ju postupne implementujú do svojich systémov. Mechanizmus je veľmi jednoduchý – zákazník si objedná tovar a ako miesto doručenia si vyberie BalíkoBOX, ktorý mu svojou lokalizáciou vyhovuje najviac. Po tom, ako poštový doručovateľ vloží balík do schránky, dostane klient potvrdzujúcu SMS správu o uložení zásielky. Tá okrem označenia balíka, uvedenia konkrétneho BalíkoBOXu a lehoty na vyzdvihnutie obsahuje PIN kód na otvorenie schránky. V prípade balíka na dobierku dostane klient aj informáciou o sume, ktorú je potrebné zaplatiť platobnou kartou (akceptované sú štandardné karty Mastercard, Visa, Maestro). Zákazník má na vyzdvihnutie balíka 3 kalendárne dni; ak si ho v tejto lehote nepreberie, balík bude odoslaný a uložený na pošte prislúchajúcej k danému BalíkoBOXu, o čom bude adresát informovaný SMS správou.

Nová služba však nie je k dispozícii iba v prípade nakupovania cez internet. Jej veľkou prednosťou je to, že balík môže prostredníctvom BalíkoBOXov zaslať ktokoľvek – podmienkou je v tomto prípade použitie elektronického podacieho hárka.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku s motívom Oravskej priehrad

Bratislava, 21. apríl 2017

Unikátne vodné dielo a vyhľadávaný cieľ turistov, Oravská priehrada, je motívom novej poštovej známky, ktorú Slovenská pošta vydáva v emisnom rade „Technické pamiatky“.  Nominálna hodnota známky, ktorá zobrazuje pohľad na priehradný múr s elektrárňou, je 0,95 €.

V oblasti priehradného staviteľstva predstavuje Oravská priehrada nielen jedinečné riešenie zaručujúce bezpečnosť pred povodňami, ale aj vzácnu technickú originalitu európskeho významu. Poštová známka s rozmermi 44,1×26,5 mm vrátane perforácie vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou ju vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 21. 4. 2017 a domicilom mesta Námestovo. Motívom prítlače FDC obálky je pohľad na vypúšťanie vody z Oravskej priehrady a motívom FDC pečiatky je pôdorys Oravskej priehrady. Rovnako ako známku, aj FDC vytlačila pražská Poštovní tiskárna cenin – v tomto prípade technikou oceľotlače.

Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Marián Komáček. Autorom rytiny poštovej známky ako aj FDC je František Horniak.

Mobilná verzia