Tlačové správy apríl 2018

Poštové múzeum ukáže v Ríme svoje skvosty

Bratislava 10. 4. 2018

Poštové známky, výtvarné návrhy, tlačové listy a ďalšie filatelistické produkty budú súčasťou jedinečnej výstavy venovanej 100. výročiu vzniku Československa. Výstava v priestoroch Palazzo della Cancelleria v Ríme s názvom IBI PATRIA MEA, ktorú spoločne organizujú Poštové múzeum, Poštové múzeum v Prahe a Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov, sa uskutoční od 11. do 29. apríla 2018.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta odmieta špekulácie o utajovaní zmlúv

Bratislava 11. 4. 2018

Slovenská pošta vždy postupuje v zmysle platnej legislatívy a dôrazne odmieta akékoľvek špekulácie o utajovaní zmlúv. 

V súlade s platnou legislatívou boli všetky zmluvy v závislosti od ich charakteru buď zverejnené ako zmluvy v bežnom obchodnom styku, alebo ako povinne zverejňované. V zmysle platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám existujú dva spôsoby zverejňovania zmlúv.
V prípade zmlúv v bežnom obchodnom styku sa v Centrálnom registri zmlúv zverejňuje len informácia o uzatvorení zmluvy. V prípade povinne zverejňovaných zmlúv sa zverejňuje aj ich samotné znenie. Od samotnej povinnosti zverejňovania zmlúv však treba rozlišovať povinnosť sprístupňovania zmlúv.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská pošta vydáva poštovú známku venovanú kniežacej hrobke v Poprade-Matejovciach

Bratislava 27. 4. 2018

Unikátny objav európskej archeológie, kniežacia hrobka v Poprade-Matejovciach, sa stala námetom pre novú poštovú známku vydanú v emisnom rade Krásy našej vlasti. Na známke je vyobrazený jeden zo vzácnych nálezov – honosné, strieborným plechom obložené lôžko s pružiacim roštom z tisového dreva zo 4. storočia.

Poštová známka, ktorej nominálna hodnota je 0,95 €, vychádza v rozmere 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie. Súčasne so známkou Slovenská pošta vydáva tzv. obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 27. 4. 2018 a domicilom obce Matejovce. Na prítlači FDC obálky je vyobrazený prierez kniežacej hrobky. Tlač zabezpečila Tiskárna Hradištko; známka je vytlačená technikou ofsetu, a FDC technikou oceľotlače.

Viac informácií nájdete tu

Poštári a policajti pomáhajú chrániť seniorov

Bratislava 30. 4. 2018

Slovenská pošta v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici spustila akciu, ktorej cieľom je prevencia kriminality so zameraním sa na informovanie a ochranu predovšetkým seniorov a osamelo žijúcich ľudí. Príslušníci polície budú vo vybraných lokalitách spoločne s poštovými doručovateľmi navštevovať túto ohrozenú skupinu obyvateľov a informovať ich o potenciálnych rizikách.

Viac informácií nájdete tu

Mobilná verzia