Tlačové správy december 2022

Všetky elektronické služby štátu sú v pobočkách Slovenskej pošty opäť dostupné.

Bratislava, 30. december 2022

Všetky elektronické služby štátu (výpis z obchodného registra, výpis / odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, zaručené konverzie, osvedčovanie dokumentov) sú v pobočkách Slovenskej pošty opäť dostupné.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta informuje o aktuálnej nedostupnosti elektronických služieb štátu

Bratislava, 28. december 2022

Pre výpadok informačného systému Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sú od 27.12.2022 na poštách nedostupné všetky elektronické služby štátu (výpis z obchodného registra, výpis/odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, zaručené konverzie, osvedčovanie dokumentov). Za problém, ktorý nevznikol na strane pošty, sa pošta ospravedlňuje. O obnovení služieb bude Slovenská pošta hneď informovať.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Pošty budú počas vianočných a novoročných sviatkov zatvorené

Bratislava, 21. december 2022

Pobočky Slovenskej pošty budú počas vianočných sviatkov (24. - 26. decembra 2022) a novoročných sviatkov (1. a 6. januára 2023) zatvorené. Na Silvestra 31. decembra 2022 budú otváracie hodiny pre verejnosť skrátené. Aktuálne otváracie hodiny sú uvedené na výveskách jednotlivých pôšt, klienti ich nájdu v mobilnej aplikácií Slovenskej pošty aj na stránke www.posta.sk.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Už len do piatka môžete poslať pozdrav Ježiškovi, aby Vám stihol do Vianoc odpovedať. Aj tento rok poteší darčekom

Bratislava, 14. december 2022

Aby Vám Ježiško stihol do Vianoc odpovedať, pošlite mu pohľadnicu, list či kresbu najneskôr do piatka 16. decembra 2022 na jeho adresu „Ježiško 999 99“. Slovenská pošta mu odkazy doručí do jeho oficiálnej poštovej schránky v Rajeckej Lesnej. Dôležité je uviesť spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ako každý rok, aj teraz poteší milým rozprávkovým darčekom. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Čo je zakázané posielať v poštových zásielkach

Bratislava, 8. december 2022

Najmä v závere roka Slovenská pošta zaznamenáva zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia. Ak sa medzi zásielkami určených na leteckú prepravu vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, komplikuje a spomaľuje to vypravenie lietadla a v konečnom dôsledku aj doručenie zásielok. Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Napísali ste už Ježiškovi? Aj tento rok poteší darčekom

Bratislava, 7. december 2022

Aj tento rok môžu deti písať Ježiškovi na jeho adresu „Ježiško 999 99“ svoje tajné priania a pozdravy, Slovenská pošta mu odkazy doručí do jeho oficiálnej poštovej schránky v Rajeckej Lesnej. Aby Ježiško stihol odpovedať do Vianoc, posledný termín na odoslanie pohľadnice či listu je piatok 16. decembra 2022. Dôležité je uviesť spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ako každý rok, aj teraz poteší milým rozprávkovým darčekom.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Dôležité termíny, aby vianočná pohľadnica či balík prišli do Vianoc

Bratislava, 6. december 2022

Slovenská pošta už tradične v predsviatočnom období zaznamenáva zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Denne príjme pred Vianocami okolo 100 000 balíkových zásielok. Podiel na tom má aj nákup tovarov na internete, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale aj stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov. Pošta preto zákazníkom odporúča, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu. Prinášame prehľad dôležitých termínov na poslanie zásielok, aby stihli byť doručené do Vianoc.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

Slovenská pošta zavádza zvýšenú kontrolu zásielok z Ukrajiny

Bratislava, 2. december 2022

Po zistení nebezpečných zásielok v Španielsku pôvodom z Ukrajiny Slovenská pošta, a.s., v spolupráci s colným úradom pristupuje k zvýšenej kontrole poštových zásielok, vstupujúcich na územie Slovenska z Ukrajiny. Kontrola röntgenom je preventívnym opatrením na zamedzenie prípadného vstupu zásielok s nebezpečným obsahom do siete Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.

 

Mobilná verzia