Tlačové správy v januári 2015

Klasické papierové kolkové známky skončili

1. januára 2015

Klasické papierové kolkové známky viac nie je možné použiť na úhradu poplatkov. Nahradil ich moderný platobný systém E-KOLOK a ich používanie od 1.1.2015 definitívne skončilo. Ak občanom ostali, môžu ich bez poplatku vrátiť do 30.11.2015 na všetkých pobočkách pošty.

celá správa

Slovenská pošta vydala poštový lístok k zimnej univerziáde

23. januára 2015

Slovenská pošta zaradila  do emisného plánu poštový lístok s prítlačou „Zimná univerziáda 2015“. Námetom prítlače je oficiálne logo Zimnej univerziády v pozadí ktorého sú Vysoké Tatry.

celá správa

Slovenská pošta zabezpečí obnovu a servis zastaraných zariadení výpočtovej techniky na svojich pobočkách

28. januára 2015

Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje infraštruktúru s viac ako 8 500 pracovnými stanicami a približne 30 000 periférnymi  zariadeniami. Väčšina zariadení je morálne a fyzicky zastaraná, nakoľko viac ako 50 % z nich má šesť a viac rokov. Viac ako 1 500 pobočiek po celom území SR denne obslúži 160 tisíc zákazníkov.

celá správa

 
Mobilná verzia